Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2010

aktualizované dňa: 02. 08. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
01.07.10 02.07.10 06.07.10 07.07.10 08.07.10
Príjmy spolu 12 530 994 4 912 607 4 936 760 4 971 634 4 992 010 5 016 461
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 717 739 3 735 384 3 766 522 3 783 951 3 807 407
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 25 957 30 485 37 592 48 978 65 660
daň z príjmov PO 1 779 888 591 574 593 635 593 338 594 023 593 951

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 79 337 80 371 80 397 80 456 81 138
DPH 4 504 367 2 061 812 2 071 785 2 096 097 2 101 334 2 107 425
spotrebné dane 1 992 688 943 933 943 973 943 955 943 972 944 037
2. nedaňové 626 709 355 449 357 142 360 696 363 629 364 446
3. granty a transfery 3 284 316 839 419 844 234 844 416 844 430 844 608
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501   793 030 797 512 797 617 797 617 797 617
Výdavky spolu 16 277 000 7 691 986 7 780 242 7 818 086 7 847 801 7 929 383
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 6 737 511 6 818 415 6 850  053 6 872 109 6 948 440
kapitálové výdavky 2 429 730 954 475 961 827 968 033 975 692 980 943
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 779 379  -2 843 482  -2 846 452 -2 855 791 -2 912 922
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
09.07.10 12.07.10 13.07.10 14.07.10 15.07.10
Príjmy spolu 12 530 994 5 032 611 5 061 908 4 975 764 4 965 741 5 020 336
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 811 336 3 832 689 3 744 074 3 731 974 3 753 321
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 89 846 105 030 3 478 14 369 21 524
daň z príjmov PO 1 779 888 593 350 593 646 590 033 587 076 585 703

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 81 218 81 785 82 025 83 237 86 544
DPH 4 504 367 2 087 651 2 092 945 2 109 213 2 087 935 2 097 190
spotrebné dane 1 992 688 944 072 944 077 944 136 944 165 944 230
2. nedaňové 626 709 367 888 369 113 369 883 371 920 405 106
3. granty a transfery 3 284 316 853 387 860 106 861 807 861 847 861 909
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 806 384 813 061 814 745 814 745 814 745
Výdavky spolu 16 277 000 8 009 051 8 107 028 8 130 284 8 190 993 8 248 995
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 7 024 350 7 111 509 7 131 409 7 183 365 7 240 238
kapitálové výdavky 2 429 730 984 701 995 519 998 875 1 007 628 1 008 757
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 976 440 -3 045 120 -3 154 520 -3 225 252 -3 228 659
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
16.07.10 19.07.10 20.07.10 21.07.10 22.07.10
Príjmy spolu 12 530 994 5 037 910 5 085 615 5 066 677 5 089 044 5 132 766
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 768 223 3 814 982 3 793 831 3 815 768 3 855 676
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 27 210 29 095 30 896 33 648 35 321
daň z príjmov PO 1 779 888 586 374 586 128 585 936 588 747 590 320

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 88 378 88 423 88 463 88 499 103 973
DPH 4 504 367 2 104 017 2 149 018 2 126 181 2 142 215 2 163 209
spotrebné dane 1 992 688 944 110 944 161 944 195 944 497 944 677
2. nedaňové 626 709 407 066 407 985 410 023 410 447 414 022
3. granty a transfery 3 284 316 862 621 862 648 862 823 862 829 863 068
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 815 420 815 420 815 557 815 557 815 557
Výdavky spolu 16 277 000 8 291 176 8 301 799 8 316 465 8 338 641 8 353 816
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 7 261 809 7 267 080 7 274 077 7 288 500 7 295 309
kapitálové výdavky 2 429 730 1 029 367 1 034 719 1 042 388 1 050 141 1 058 507
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 253 266 -3 216 184 -3 249 788 -3 249 597 -3 221 050
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
23.07.10 26.07.10 27.07.10 28.07.10 29.07.10
Príjmy spolu 12 530 994 5 001 788 5 282 934 5 725 999 5 754 271 5 779 204
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 720 241 4 000 360 4 441 417 4 467 949 4 487 243
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 36 034 37 352 38 462 38 866 40 763
daň z príjmov PO 1 779 888 591 177 594 684 604 150 603 057 610 774

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 104 001 104 001 104 061 104 115 104 196
DPH 4 504 367 2 007 885 2 255 266 2 571 896 2 599 027 2 608 493
spotrebné dane 1 992 688 962 966 990 809 1 104 593 1 104 623 1 104 751
2. nedaňové 626 709 414 677 415 643 416 167 417 228 417 902
3. granty a transfery 3 284 316 866 870 866 931 868 415 869 094 874 059
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 819 315 819 315 820 779 821 430 826 343
Výdavky spolu 16 277 000 8 375 577 8 386 737 8 393 686 8 411 036 8 430 816
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 7 304 651 7 311 418 7 315 333 7 319 757 7 335 869
kapitálové výdavky 2 429 730 1 070 926 1 075 319 1 078 353 1 091 279 1 094 947
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 373 789 -3 103 803 -2 667 687 -2 656 765 -2 651 612
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
30.07.10
Príjmy spolu 12 530 994 6 035 118
v tom:
1. daňové 8 619 969 4 517 778
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 42 221
daň z príjmov PO 1 779 888 636 045

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 104 242
DPH 4 504 367 2 612 290
spotrebné dane 1 992 688 1 104 708
2. nedaňové 626 709 419 357
3. granty a transfery 3 284 316 1 097 983
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 829 356
Výdavky spolu 16 277 000 8 443 044
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 7 340 728
kapitálové výdavky 2 429 730 1 102 316
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 407 926
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov