Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zdroj založený na podiele reziduálnych ziskov najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností

Disclaimer: Stále prebiehajúce negociácie k prijatiu tohto vlastného zdroja. 

Nový zdroj založený na podiele reziduálnych ziskov najväčších a najziskovejších spoločnosti je iniciatívou OECD, ktorú podporila aj skupina lídrov G20 (Pilier I. dohody OECD/G20) s cieľom zamedziť veľkým nadnárodným koncernom zakladať pobočky v krajinách s nízkym daňovým zaťažením. Ide o spoločnosti s obratom nad 20 mld. EURziskom nad 10 %. Znamenal by príjem vo výške 2,5 až 4 mld. EUR ročne do rozpočtu EÚ. Týmto spôsobom by do rozpočtu EÚ plynulo 15 % podielu reziduálnych ziskov najziskovejších a najväčších nadnárodných spoločností. Podiel zdaniteľných ziskov nadnárodných koncernov by bol re-alokovaný do ČŠ v rámci prvého piliera reformy medzinárodnej dohody zdaňovania právnických osôb (ďalej len „PO“). Predpokladá sa, že tento zdroj sa začne aplikovať od vstupu viacstranného dohovoru a súvisiacej EÚ smernice (týkajúcej sa uplatňovania upravenej dohody OECD o zdaňovaní PO) do platnosti, ktorú plánuje navrhnúť EK v r. 2022.