Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úvod

Logo MF SRLogo Plán Obnovy EU

Plán obnovy a odolnosti SR („Plán“) stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ktoré budú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  (Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti). Tvoria ho investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

Plán je rozdelený do piatich základných oblastí (a 18-tich komponentov):

  • lepšie vzdelanie pre každého 
  • konkurencieschopné a inovatívne Slovensko 
  • zelené Slovensko 
  • zdravý život pre každého 
  • efektívny štát a digitalizácia 

Viac informácií môžete získať na www.planobnovy.sk.

Ministerstvo je vykonávateľom nasledovných investícií a reforiem v Pláne:

Komponent 16 Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí), Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority (Posilnenie personálnych kapacít vládneho auditu);
Komponent 18 (Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie), Reforma 2: Zavedenie viacročných výdavkových stropov;
Komponent 18 (Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie), Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií.

Ministerstvo poskytuje vstupy pre vykonávateľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre nasledovný komponent Plánu:
Komponent 18 (Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie), Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému.

Ministerstvo zabezpečuje ako prijímateľ pre vykonávateľa Ministerstvom vnútra SR nasledovný komponent:
Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (zriadenie informačného systému Centrálneho registra účtov).