Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2008

aktualizované dňa: 01. 07. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

02.06.

03.06. 

04.06. 

05.06. 

06.06. 

09.06. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

135 316,4

136 420,4

136 657,7

137 078,8

137 687,0

137 573,2

v tom:
1. daňové

270 976,0

 110 694,9

 111 756,7

 111 956,6

112 287,6

 112 637,3

 112 488,8

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -2 627,4

 -2 457,6

 -2 305,9

 -2 086,6

 -1 685,3

 -1 159,2

daň z príjmov PO

58 455,0

 29 545,3

 30 170,8

 30 179,8

 30 205,3

 30 200,7

 30 205,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 2 803,0

 2 806,9

 2 805,6

 2 805,7

 2 818,1

 2 867,9

DPH

142 026,0

 56 012,7

 56 274,1

 56 311,4

 56 396,0

 56 330,2

 55 599,8

spotrebné dane

60 770,0

 24 469,4

 24 469,2

 24 472,6

 24 473,9

 24 480,1

 24 481,2

2. nedaňové

22 326,4

 9 573,3

 9 613,8

 9 641,8

 9 710,4

 9 825,2

 9 857,7

3. granty a transfery

54 949,3

 15 048,2

 15 049,9

 15 059,3

 15 080,8

 15 224,5

 15 226,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

14 756,8

 14 756,8

 14 756,8

 14 776,0

 14 914,3

 14 914,3

Výdavky spolu

380 233,0

141 699,8

143 519,7

144 415,2

145 237,0

146 912,5

148 923,1

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 131 382,4

 133 172,5

 133 783,3

134 504,6

 136 027,7

 137 960,9

kapitálové výdavky

39 808,1

 10 317,4

 10 347,2

10 631,9

10 732,4

 10 884,8

 10 962,2

Schodok/Prebytok

-31 981,3

-6 383,4

 -7 099,3

 -7 757,5

-8 158,2

 -9 225,5

 -11 349,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

10.06.

11.06. 

12.06. 

13.06. 

16.06. 

17.06. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

 139 023,9

139 482,5

141 356,3

141 344,1

141 990,8

143 131,7

v tom:
1. daňové

270 976,0

 113 181,7

 113 598,7

 115 453,7

115 017,7

 115 623,0

 116 322,4

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -750,0

 -276,5

 187,9

 497,1

734,4

 884,0

daň z príjmov PO

58 455,0

 30 203,6

 30 198,1

 30 213,6

 30 215,0

 30 204,1

 30 197,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 2 870,3

 2 881,5

 2 893,7

 2 953,4

 3 089,9

 3 153,3

DPH

142 026,0

55 878,8

55 815,6

 57 177,1

 56 367,1

 56 607,9

 56 907,1

spotrebné dane

60 770,0

 24 484,9

 24 485,5

 24 486,9

 24 488,9

 24 490,3

 24 592,9

2. nedaňové

22 326,4

 9 880,8

 9 921,0

 9 939,5

 10 334,3

 10 375,2

 10 530,0

3. granty a transfery

54 949,3

 15 961,4

 15 962,8

 15 963,1

 15 992,1

 15 992,6

 16 279,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 15 648,7

 15 648,7

 15 648,7

 15 677,2

15 677,2

 15 962,4

Výdavky spolu

380 233,0

150 333,8

151 021,8

152 210,7

154 709,9

155 636,8

156 228,5

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 139 222,9

 139 862,7

 140 936,9

 143 328,9

 144 237,5

 144 765,9

kapitálové výdavky

39 808,1

 11 110,9

 11 159,1

 11 273,8

 11 381,0

 11 399,3

11 462,6

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -11 309,9

-11 539,3 

 -10 854,4

-13 365,8

 -13 646,0

-13 096,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
18.06. 19.06.  20.06.  23.06.  24.06.  25.06.   
Príjmy spolu

348 251,7

143 214,7

143 042,3

138 475,5

139 465,9

141 014,5

139 154,6

v tom:
1. daňové

270 976,0

 116 294,8

 116 100,4

111 347,5

 112 292,6

 113 796,4

 111 819,3

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 945,0

 978,7

 -1 404,3

 -1 289,7

 -1 199,1

 -1 134,7

daň z príjmov PO

58 455,0

 30 206,6

 30 184,8

 29 742,4

 29 793,2

 29 918,8

 30 126,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 3 154,5

 3 156,6

 3 126,9

 3 127,8

 3 136,2

 3 140,4

DPH

142 026,0

56 803,8

 56 594,1

 54 518,9

 55 280,9

56 537,4

 53 946,4

spotrebné dane

60 770,0

 24 597,4

 24 598,3

 24 775,6

 24 792,2

 24 814,6

 25 151,5

2. nedaňové

22 326,4

 10 640,1

 10 661,3

 10 684,3

 10 723,0

 10 763,0

 10 818,0

3. granty a transfery

54 949,3

 16 279,8

 16 280,6

 16 443,7

 16 450,3

 16 455,1

 16 517,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

15 962,4

 15 962,4

 16 124,9

 16 124,9

 16 124,9

 16 179,6

Výdavky spolu

380 233,0

157 180,5

157 505,8

157 907,7

158 289,5

158 683,5

159 121,5 

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 145 136,0

 145 328,3

145 654,8

 145 925,2

 146 205,0

 146 491,8

kapitálové výdavky

39 808,1

 12 044,5

 12 177,5

 12 252,9

 12 364,3

 12 478,5

 12 629,7

Schodok/Prebytok

-31 981,3

-13 965,8

 -14 463,5

-19 432,2

 -18 823,6

 -17 669,0

 -19 966,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
26.06. 27.06.  30.06.   
Príjmy spolu

348 251,7

153 932,8

153 265,5

156 207,8

 

 

v tom:
1. daňové

270 976,0

 126 401,5

 125 714,4

128 632,8 

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -1 027,6

-942,5

 -790,1

daň z príjmov PO

58 455,0

 30 771,6

 31 208,9

 33 747,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 3 163,0

 3 169,6

 3 171,0

DPH

142 026,0

64 236,7

 63 019,3

 63 243,6

spotrebné dane

60 770,0

 28 668,6

 28 669,8

 28 670,7

2. nedaňové

22 326,4

10 987,3

 11 006,7

 11 037,1

3. granty a transfery

54 949,3

 16 544,0

 16 544,4

 16 537,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 16 204,7

 16 204,7

 16 204,7

Výdavky spolu

380 233,0

159 506,1

159 878,0

160 322,6

 

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 146 693,9

 146 899,1

 147 320,2

kapitálové výdavky

39 808,1

 12 812,2

 12 978,9

 13 002,4

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -5 573,3

 -6 612,5

 -4 114,8

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov