Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2009

aktualizované dňa: 01. 12. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
02.11.09 03.11.09 04.11.09 05.11.09 06.11.09
Príjmy spolu

13 115 869

8 271 431

8 321 357

8 335 708 8 345 379 8 374 929
v tom:
1. daňové 9 885 676 6 571 690 6 613 526 6 623 058 6 631 292 6 640 600
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -42 490 -39 416 -35 121 -28 781 -18 006
daň z príjmov PO 2 454 941 1 803 295 1 832 757 1 833 498 1 834 191 1 833 811

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 129 777 129 908 131 219 131 300 131 483
DPH 4 959 899 3 138 872 3 148 056 3 151 176 3 152 264 3 150 971
spotrebné dane 2 071 933 1 518 259 1 518 240 1 518 297 1 518 323 1 518 338
2. nedaňové 894 195 649 424 650 584 655 080 656 443 657 029
3. granty a transfery 2 335 998 1 050 317 1 057 247 1 057 570 1 057 644 1 077 301
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 700 284 706 912 709 912 706 912 726 527
Výdavky spolu 14 125 291 9 976 690 9 997 659 10 038 823 10 109 694 10 156 123
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 8 652 871 8 672 487 8 702 902 8 742 506 8 780 620
kapitálové výdavky 2 227 155 1 323 819 1 325 172 1 335 921 1 367 188 1 375 503
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 705 259 -1 676 302 -1 703 115 -1 764 315 -1 781 194
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
09.11.09 10.11.09 11.11.09 12.11.09 13.11.09
Príjmy spolu 13 115 869 8 402 489 8 429 154 8 446 865 8 492 877 8 509 011
v tom:
1. daňové 9 885 676 6 666 705 6 689 727 6 706 180 6 750 769 6 745 438
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -1 042 13 255 24 272 35 222 44 129
daň z príjmov PO 2 454 941 1 834 372 1 835 076 1 835 121 1 835 723 1 836 145

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 132 867 133 487 133 627 134 482 135 935
DPH 4 959 899 3 158 097 3 165 452 3 170 633 3 202 819 3 186 636
spotrebné dane 2 071 933 1 518 400 1 518 438 1 518 502 1 518 490 1 518 605
2. nedaňové 894 195 657 916 659 073 660 219 661 161 670 521
3. granty a transfery 2 335 998 1 077 868 1 080 354 1 080 466 1 080 947 1 093 052
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 726 527 728 947 728 947 729 286 741 230
Výdavky spolu 14 125 291 10 242 451 10 287 569 10 320 108 10 420 561 10 490 815
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 8 853 592 8 895 888 8 927 543 9 014 398 9 066 554
kapitálové výdavky 2 227 155 1 388 859 1 391 681 1 392 565 1 406 163 1 424 261
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 839 962 -1 858 415 -1 873 243 -1 927 684 -1 981 804
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
16.11.09 18.11.09 19.11.09 20.11.09 23.11.09
Príjmy spolu 10 971 204 8 530 978 8 557 803 8 565 471 8 393 670 8 439 532
v tom:
1. daňové 7 870 610 6 766 516 6 775 221 6 781 786 6 605 480 6 649 005
z toho:
daň z príjmov FO 38 918 53 703 57 169 58 859 -60 058 -57 879
daň z príjmov PO 2 077 527 1 836 925 1 837 650 1 838 623 1 839 288 1 840 909

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

152 649 141 052 142 919 142 928 143 025 143 083
DPH 3 715 414 3 189 835 3 192 442 3 196 214 3 137 960 3 176 657
spotrebné dane 1 829 166 1 518 634 1 518 665 1 518 776 1 518 867 1 519 811
2. nedaňové 676 188 671 393 672 957 673 815 676 106 678 064
3. granty a transfery 2 424 406 1 093 069 1 109 625 1 109 870 1 112 084 1 112 463
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 741 230 757 727 757 742 759 822 759 822
Výdavky spolu 14 125 291 10 540 719 10 554 168 10 594 173 10 633 396 10 664 494
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 9 112 460 9 124 180 9 137 503 9 162 458 9 178 147
kapitálové výdavky 2 227 155 1 428 259 1 429 988 1 456 670 1 470 938 1 486 347
Schodok/Prebytok -3 154 087 -2 009 741 -1 996 365 -2 028 702 -2 239 726 -2 224 962
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
24.11.09 25.11.09 26.11.09 27.11.09 30.11.09
Príjmy spolu 10 971 204 8 713 743 8 673 610 9 178 046 9 204 317 9 260 772
v tom:
1. daňové 7 870 610 6 688 581 6 636 767 7 139 398 7 160 477 7 215 660
z toho:
daň z príjmov FO 38 918 -55 465 -53 529 -51 677 -49 742 -45 706
daň z príjmov PO 2 077 527 1 843 570 1 849 956 1 866 127 1 876 593 1 919 550

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

152 649 143 246 143 269 143 466 143 481 143 539
DPH 3 715 414 3 203 392 3 135 144 3 472 961 3 481 307 3 489 457
spotrebné dane 1 829 166 1 527 403 1 535 468 1 682 052 1 682 355 1 682 316
2. nedaňové 676 188 680 865 692 498 694 234 695 019 696 024
3. granty a transfery 2 424 406

1 344 297

1 344 345 1 344 414 1 348 821 1 349 088
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 760 068 760 068 760 068 760 068 760 068
Výdavky spolu 14 125 291 10 697 045 10 708 706 10 730 906 10 819 895 10 836 934
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 9 184 910 9 194 764 9 208 385 9 292 653 9 301 573
kapitálové výdavky 2 227 155 1 512 135 1 513 942 1 522 521 1 527 242 1 535 361
Schodok/Prebytok -3 154 087 -1 983 302 -2 035 096 -1 552 860 -1 615 578 -1 576 162
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov