Odborné vzdelávanie vnútorných audítorov a vládnych audítorov

Informácie o témach a termínoch vzdelávacích aktivít v rámci odborného vzdelávania vnútorných audítorov a vládnych audítorov sú priebežne zverejňované:

http://www.mfsr.sk/sk/klientska-zona/uvod/