Týždenný monitor

Časté výrazné zmeny ekonomického vývoja v COVID kríze si žiadajú priebežne dôsledne sledovať situáciu. Preto v Monitore dopĺňame pohľad aj na rýchle ukazovatele ekonomického vývoja s cieľom posilniť ekonomickú diskusiu založenú na dátach.

Obsah stránky

 

48. týždeň

 

47. týždeň

 

46. týždeň

1. číslo

 

Monitor na stiahnutie