Týždenný monitor

Časté výrazné zmeny ekonomického vývoja v COVID kríze si žiadajú priebežne dôsledne sledovať situáciu. Preto v Monitore dopĺňame pohľad aj na rýchle ukazovatele ekonomického vývoja s cieľom posilniť ekonomickú diskusiu založenú na dátach.

Obsah stránky

 

Rok 2021 - 48. týždeň

 

Rok 2021 - 47. týždeň

 

Rok 2021 - 46. týždeň

 

Rok 2021 - 45. týždeň

 

Rok 2021 - 44. týždeň

 

Rok 2021 - 43. týždeň

 

Rok 2021 - 42. týždeň

 

Rok 2021 - 41. týždeň

 

Rok 2021 - 40. týždeň

 

Rok 2021 - 39. týždeň

 

Rok 2021 - 30. týždeň

 

Rok 2021 - 24. týždeň

 

Rok 2021 - 21. týždeň

 

Rok 2021 - 20. týždeň

 

Rok 2021 - 19. týždeň

 

Rok 2021 - 18. týždeň

 

Rok 2021 - 17. týždeň

 

Rok 2021 - 16. týždeň

 

Rok 2021 - 15. týždeň

 

Rok 2021 - 14. týždeň

 

Rok 2021 - 13. týždeň

 

Rok 2021 - 12. týždeň

 

Rok 2021 - 10. týždeň

 

Rok 2021 - 9. týždeň

 

Rok 2021 - 8. týždeň

 

Rok 2021 - 7. týždeň

 

Rok 2021 - 4. týždeň

 

Rok 2021 - 3. týždeň

 

Rok 2021 - 2. týždeň

 

51. týždeň

 

50. týždeň

 

49. týždeň

 

48. týždeň

 

47. týždeň

 

46. týždeň

1. číslo

 

Monitor na stiahnutie