Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 9/2007-U k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Usmernenie k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 3.0

Dátum vydania: 26. 05. 2009

Dátum platnosti: 26. 05. 2009

Platobný orgán má v zmysle článku 3.1.3 uznesenia vlády SR č. 262/2007, verzia 2.0 v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP), Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) v spolupráci s Národným kontaktným bodom (NKB).

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné články týkajúce sa finančného riadenia zmluvy medzi NKB/sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, resp. príjemcom pomoci o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“) v rámci FM EHP a NFM.

Toto usmernenie stanovuje aj podmienky finančného riadenia individuálneho projektu „Fond technickej asistencie“.

Usmernenie svojím obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente „Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“, verzia 2.0 schválená dňa 26. 05. 2009, národnej legislatívy a právneho rámca Európskeho hospodárskeho priestoru.

Úlohou Úradu vlády SR v pozícii NKB a sprostredkovateľa je zapracovať články tohto usmernenia do každej Zmluvy.