Nedaňové príjmy

Na tejto stránke budeme postupne zverejňovať jednotlivé nedaňové príjmy, ktoré tvoria významnú časť rozpočtu. Jedná sa najmä o položky, ktorých vývoj priamo závisí od makroekonomického vývoja. Zverejňované údaje sú na hotovostnej aj aktuálnej báze a v závislosti od dostupnosti na ročnej, resp. mesačnej báze.

  V súbore "nedane_web" sú aktuálne časové rady týkajúce sa emisných kvót a nedaňových príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti.