Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Povereníci financií 1944 – 1968

Povereníci financií 1944 – 1968

Viliam Paulíny (DS1) povereník pre financie Prvý Zbor povereníkov SNR2 1944
Karol Markovič (KSS3) povereník financií Prvý Zbor povereníkov SNR 1944
Viliam Paulíny (DS) povereník pre financie Druhý Zbor povereníkov SNR 1944
Tomáš Tvarožek (DS) povereník pre financie
 • Tretí Zbor povereníkov SNR
 • Štvrtý Zbor povereníkov SNR
 • Piaty Zbor povereníkov SNR
1945
Dr. Matej Josko (DS) povereník pre financie
 • Šiesty Zbor povereníkov SNR
 • Siedmy Zbor povereníkov SNR
 • Ôsmy Zbor povereníkov SNR
1945 - 1947
Ján Bečko (SP4) povereník financií Ôsmy Zbor povereníkov SNR 1948
Dr. Ján Púll (KSS) povereník financií
 • Deviaty Zbor povereníkov SNR
 • Deviaty Zbor povereníkov SNR
1948 - 1950
Jozef Hojč (KSS) povereník financií Desiaty Zbor povereníkov SNR 1950 - 1953
Pavol Majling (KSS) povereník financií Desiaty Zbor povereníkov SNR 1953 - 1954
Ing. Ján Marko (KSS) povereník financií
 • Desiaty Zbor povereníkov SNR
 • Jedenásty Zbor povereníkov SNR
 • Dvanásty Zbor povereníkov SNR
1954 - 1959
Ján Marcelly povereník financií Dvanásty Zbor povereníkov SNR 1959 - 1960

Dňa 11. júla 1960 bola schválená Ústava Československej socialistickej republiky. Zbor povereníkov bol touto ústavou zrušený a utvoril sa jednotný zákonodarný, vládny a výkonný orgán – Slovenská národná rada.

Jozef Gajdošík (SSO5) povereník SNR pre veci finančné / 1960 - 1964
František Hagara (KSS) povereník SNR pre financie / 1964 - 1967
Jozef Gajdošík (SSO) povereník SNR pre financie / 1967 - 1968

Od 1 januára 1969, na základe ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii, prešla pôsobnosť Povereníctva SNR pre financie na novozriadené Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.


 1. DS – Demokratická strana.
 2. SNR – Slovenská národná rada.
 3. KSS – Komunistická strana Slovenska.
 4. SP – Strana práce.
 5. SSO – Strana slovenskej obrody