Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2006

aktualizované dňa: 02. 05. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- apríl  2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
03.04. 04.04.  05.04.  06.04.  07.04.  10.04.   
Príjmy spolu

272 717,0

78 247,4

78 867,4

79 647,4

79 760,5

80 262,1

80 139,6

v tom:
1. daňové

215 657,0

67 356,2

 67 956,8

 68 175,2

68 304,5

68 729,7

68 591,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

1 384,5

 1 692,5

1 798,2

 1 980,2

2 252,2

 2 459,0

daň z príjmov PO

36 181,0

 21 107,8

 21 268,5

 21 330,3

 21 367,1

 21 394,8

 21 420,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

1 181,0

 1 187,9

1 192,8

1 195,8

1 198,9

 1 214,7

DPH

119 997,0

 29 416,6

 29 533,6

 29 577,2

29 483,4

 29 564,2

 29 174,9

spotrebné dane

51 914,0

 14 009,6

 14 015,6

 14 016,7

14 017,2

 14 057,4

 14 059,9

2. nedaňové

14 966,4

 5 239,0

 5 258,3

 5 735,3

5 718,2

 5 744,5

 5 759,4

3. granty a transfery

42 093,6

 5 652,2

 5 652,3

 5 736,9

 5 737,8

5 787,9

 5 788,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 5 483,0

 5 483,0

 5 567,1

5 567,1

5 616,9

 5 616,9

Výdavky spolu

330 185,1

75 615,4

76 325,0

77 215,0

78 614,2

80 374,4

81 514,4

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 70 882,6

 71 581,1

 72 425,0

 73 815,2

 75 512,6

 76 613,8

kapitálové výdavky

46 776,0

 4 732,9

 4 743,9

4 790,0

 4 799,0

 4 861,8

 4 900,6

Schodok/Prebytok

-57 468,1

2 632,0

 2 542,4

2 432,4

1 146,3

-112,3

 -1 374,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
11.04. 12.04.  13.04.  18.04.  19.04.  20.04.   
Príjmy spolu

272 717,0

82 128,1

82 780,4

83 160,3

83 640,9

84 030,5

79 641,4

v tom:
1. daňové

215 657,0

 70 104,5

 70 409,0

 70 612,4

 71 065,7

 71 349,8

66 880,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 2 685,0

 2 932,5

 3 094,3

 3 199,1

 3 269,7

 -1 184,9

daň z príjmov PO

36 181,0

 21 438,7

 21 459,5

 21 462,7

 21 488,8

 21 513,1

 21 533,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 1 249,9

 1 277,8

 1 309,9

 1 880,7

 1 925,3

 1 927,8

DPH

119 997,0

 30 399,0

 30 406,7

 30 394,4

 30 097,7

 30 240,3

 30 197,9

spotrebné dane

51 914,0

 14 067,1

 14 066,4

 14 071,9

 14 075,0

 14 076,3

 14 079,6

2. nedaňové

14 966,4

 5 778,1

 6 121,1

 6 146,9

 6 169,7

 6 267,0

 6 300,3

3. granty a transfery

42 093,6

 6 245,5

 6 250,3

 6 401,0

 6 405,5

 6 413,7

 6 460,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 6 063,4

 6 063,4

 6 212,9

 6 217,4

 6 225,6

 6 252,4

Výdavky spolu

330 185,1

82 131,1

83 662,3

86 498,4

88 793,7

89 660,0

92 206,1

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 77 203,7

 78 553,4

81 235,2

 83 467,3

83 761,6

 85 795,2

kapitálové výdavky

46 776,0

 4 927,4

5 108,9

 5 263,2

 5 326,4

 5 898,4

 6 410,9

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -3,0

 -881,9

 -3 338,1

 -5 152,8

 -5 629,5

 -12 564,7

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
21.04. 24.04.  25.04.  26.04.  27.04.  28.04.   
Príjmy spolu

272 717,0

78 889,7

78 327,4

83 373,1

93 818,2

 94 684,6

 95 773,0

v tom:
1. daňové

215 657,0

 65 986,9

 65 107,0

 70 059,5

 80 403,1

 81 250,4

 82 273,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -1 139,0

 -1 112,7

 -1 063,8

 -1 017,8

 -991,1

 -926,0

daň z príjmov PO

36 181,0

 21 584,8

 21 626,2

 21 793,2

 22 090,3

 22 339,2

 22 939,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 1 927,9

 1 929,9

 1 932,5

 1 936,1

 1 937,2

 1 939,9

DPH

119 997,0

 29 191,1

 28 090,3

 32 240,6

 39 960,6

 40 520,2

40 874,1

spotrebné dane

51 914,0

 14 094,2

 14 242,7

 14 824,4

 17 096,0

 17 103,1

17 102,0

2. nedaňové

14 966,4

 6 353,6

 6 379,3

 6 472,0

 6 524,4

 6 543,1

 6 598,6

3. granty a transfery

42 093,6

 6 549,2

 6 841,1

 6 841,6

 6 890,7

 6 891,1

6 900,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 6 340,9

 6 631,1

 6 631,1

 6 670,7

6 670,7

6 670,9

Výdavky spolu

330 185,1

92 809,7

93 182,6

93 428,9

 93 763,6

94 065,8

95 592,9

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 86 126,9

 86 431,6

86 647,6

86 868,8

87 058,8

 88 194,1

kapitálové výdavky

46 776,0

 6 682,8

 6 751,0

 6 781,3

 6 894,8

 7 007,0

 7 398,8

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -13 920,0

-14 855,2

 -10 055,8

 54 ,6

618,8 

 180,1