Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej rady a Rady EÚ – verzia z júna 2019

Úpravu podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ vypracováva Ministerstvo financií SR.

Materiál sa predkladá na základe nového Rozhodnutia generálneho tajomníka Rady EÚ č. 54/2018 o tlmočení pre Európsku radu, Radu EÚ a jej prípravné orgány a o refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov z 19. decembra 2018, ktoré nahrádza rozhodnutie č. 30/2013 generálneho tajomníka Rady EÚ k refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov, implementačné pravidlá č. 32/2011 a rozhodnutie č. 111/07 o tlmočení pre Európsku radu, Radu EÚ a jej prípravné orgány.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhovaná úprava podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ týka najmä povinnosti ÚOŠS/inštitúcie z dôvodu doplnenia povinnosti online registrácie delegátov prostredníctvom aplikácie Delegates Portal na jednotlivých zasadaniach Rady EÚ a spresnenia postupu predkladania prezenčných listín v jednotlivých prípadoch, ktoré môžu počas procesu registrácie delegátov nastať.

Zároveň bola upravená časť týkajúca sa povinností MF SR z dôvodu vykonávania základnej finančnej kontroly, ako aj úprava neoprávnených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov z finančnej obálky z dôvodu aktualizácie všeobecne záväzných právnych predpisov.