Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej rady a Rady EÚ – verzia z júna 2019

Úpravu podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ vypracováva Ministerstvo financií SR.

Materiál sa predkladá na základe nového Rozhodnutia generálneho tajomníka Rady EÚ č. 54/2018 o tlmočení pre Európsku radu, Radu EÚ a jej prípravné orgány a o refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov z 19. decembra 2018, ktoré nahrádza rozhodnutie č. 30/2013 generálneho tajomníka Rady EÚ k refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov, implementačné pravidlá č. 32/2011 a rozhodnutie č. 111/07 o tlmočení pre Európsku radu, Radu EÚ a jej prípravné orgány.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhovaná úprava podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ týka najmä povinnosti ÚOŠS/inštitúcie z dôvodu doplnenia povinnosti online registrácie delegátov prostredníctvom aplikácie Delegates Portal na jednotlivých zasadaniach Rady EÚ a spresnenia postupu predkladania prezenčných listín v jednotlivých prípadoch, ktoré môžu počas procesu registrácie delegátov nastať.

Zároveň bola upravená časť týkajúca sa povinností MF SR z dôvodu vykonávania základnej finančnej kontroly, ako aj úprava neoprávnených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov z finančnej obálky z dôvodu aktualizácie všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov delegátov EÚ
  3. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - uznesenie vlády SR č. 568/2008
  4. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej rady a Rady EÚ – verzia z júna 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.