Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2012

aktualizované dňa: 01. 08. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
02.07.12 03.07.12 04.07.12 06.07.12 09.07.12
Príjmy spolu 13 624 720 5 381 726 5 456 691 5 471 975 5 490 487 5 548 263
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 164 623 4 231 495 4 245 753 4 260 416 4 314 215
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 60 216 69 984 78 787 95 420 117 213
daň z príjmov PO 1 863 529 1 005 968 1 045 138 1 047 931 1 048 702 1 049 493

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 95 793 96 067 96 704 96 901 97 672
DPH 4 805 336 2 025 574 2 042 297 2 044 272 2 041 241 2 071 492
spotrebné dane 2 061 944 949 506 949 535 949 616 949 707 949 895
2. nedaňové 795 919 357 994 359 345 360 280 360 965 362 074
3. granty a transfery 3 600 843 859 109 865 851 865 942 869 106 871 974
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 846 418 853 123 853 123 856 250 859 015
Výdavky spolu 17 299 980 7 854 965 7 879 760 7 918 440 7 970 943 8 055 718
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 7 170 868 7 188 318 7 212 006 7 260 096 7 341 727
kapitálové výdavky 2 442 425 684 097 691 442 706 434 710 847 713 991
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 473 239 -2 423 069 -2 446 465 -2 480 456 -2 507 455
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
10.07.12 11.07.12 12.07.12 13.07.12 16.07.12
Príjmy spolu 13 624 720 5 617 576 5 642 008 5 670 033 5 674 549 5 731 939
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 342 304 4 360 163 4 382 751 4 386 338 4 419 633
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 136 944 152 704 166 119 180 138 191 750
daň z príjmov PO 1 863 529 1 049 866 1 050 371 1 050 569 1 050 259 1 050 947

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 98 180 98 844 99 282 100 014 104 216
DPH 4 805 336 2 079 005 2 079 958 2 085 952 2 074 800 2 091 735
spotrebné dane 2 061 944 949 856 949 875 949 942 950 144 950 089
2. nedaňové 795 919 364 142 370 706 372 733 373 635 381 799
3. granty a transfery 3 600 843 911 130 911 139 914 549 914 576 930 507
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 898 092 898 092 901 434 901 434 917 343
Výdavky spolu 17 299 980 8 086 944 8 111 925 8 145 321 8 212 986 8 274 403
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 7 367 524 7 387 050 7 411 522 7 477 655 7 525 848
kapitálové výdavky 2 442 425 719 420 724 875 733 799 735 331 748 555
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 469 368 -2 469 917 -2 475 288 -2 538 437 -2 542 464
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
17.07.12 18.07.12 19.07.12 20.07.12 23.07.12
Príjmy spolu 13 624 720 5 745 965 5 787 851 5 803 425 5 592 051 5 585 716
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 432 404 4 473 375 4 487 901 4 270 692 4 262 735
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 196 571 198 628 199 254 62 325 64 877
daň z príjmov PO 1 863 529 1 051 155 1 051 370 1 052 212 1 055 793 1 058 376

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 105 377 105 926 105 983 106 022 106 058
DPH 4 805 336 2 098 248 2 135 904 2 148 787 2 066 229 2 053 063
spotrebné dane 2 061 944 950 117 950 610 950 724 950 903 950 939
2. nedaňové 795 919 382 875 383 755 384 549 386 920 388 524
3. granty a transfery 3 600 843 930 686 930 721 930 975 934 439 934 457
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 917 343 917 343 917 486 920 938 920 938
Výdavky spolu 17 299 980 8 294 289 8 331 411 8 345 159 8 405 662 8 424 819
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 7 541 168 7 573 018 7 580 119 7 635 865 7 652 892
kapitálové výdavky 2 442 425 753 121 758 393 765 040 769 797 771 927
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 548 324 -2 543 560 -2 541 734 -2 813 611 -2 839 103
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
24.07.12 25.07.12 26.07.12 27.07.12 30.07.12
Príjmy spolu 13 624 720 5 686 823 5 668 585 6 177 866 6 198 152 6 208 288
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 359 645 4 339 662 4 829 341 4 848 449 4 855 358
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 66 693 67 722 68 033 68 742 69 590
daň z príjmov PO 1 863 529 1 064 099 1 067 945 1 082 377 1 084 054 1 076 928

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 106 089 106 204 106 405 106 450 106 595
DPH 4 805 336 2 130 048 2 082 002 2 420 519 2 437 245 2 449 888
spotrebné dane 2 061 944 963 288 986 358 1 122 572 1 122 641 1 122 891
2. nedaňové 795 919 392 567 393 703 394 803 395 951 396 356
3. granty a transfery 3 600 843 934 611 935 220 953 722 953 752 956 574
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 920 938 921 545 940 042 940 042 942 823
Výdavky spolu 17 299 980 8 432 074 8 449 357 8 468 968 8 481 897 8 494 430
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 7 657 264 7  666 223 7 673 739 7 677 905 7 684 288
kapitálové výdavky 2 442 425 774 810 783 134 795 229 803 992 810 142
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 745 251 -2 780 772 -2 291 102 -2 283 745 -2 286 142
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
31.07.12
Príjmy spolu 13 624 720 6 287 218
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 917 597
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 72 643
daň z príjmov PO 1 863 529 1 128 440

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 106 652
DPH 4 805 336 2 457 433
spotrebné dane 2 061 944 1 122 970
2. nedaňové 795 919 413 016
3. granty a transfery 3 600 843 956 605
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 942 823
Výdavky spolu 17 299 980  8 525 729
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 7 700 317
kapitálové výdavky 2 442 425 825 412
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 238 511
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov