Kvalifikačná skúška

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje Skúšobný poriadok na vykonanie kvalifikačnej skúšky v znení dodatku č. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom 3. mája 2021.

Ku zmene Skúšobného poriadku na vykonanie kvalifikačnej skúšky dochádza z dôvodu:

  • umožnenia vykonať kvalifikačnú skúšku aj dištančnou formou;
  • zapracovania skúseností z doterajšej aplikačnej praxe z vykonávania kvalifikačnej skúšky.