Kvalifikačná skúška

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súvislosti s  pandemickou situáciou v Slovenskej republike ruší termín kvalifikačnej skúšky, ktorá bola plánovaná v dňoch 28. - 29. januára 2021.