Kvalifikačná skúška

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou v Slovenskej republike ruší termíny kvalifikačných skúšok plánované v dňoch 04. - 05. marca 2021 a v dňoch 18. - 19. marca 2021.