Medzinárodná investičná banka (MIB)

Medzinárodná investičná banka (MIB, www.iib.int) bola založená v roku 1970 a sídli v Moskve (Ruská federácia). Členskými štátmi MIB sú Bulharská republika, Česká republika, Kubánska republika, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika a Vietnamská socialistická republika.

MIB poskytuje najmä úvery pre stredné a veľké podniky. Celkové čisté úverové portfólio banky k 31. 12. 2015 predstavovalo 306,3 milióna eur. V apríli 2015 banka zriadila v Bratislave svoje regionálne zastúpenie pre Českú republiku, SR, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Riaditeľom zastúpenia MIB v Bratislave je p. Igor Barát.

V decembri 2013 banka po prvýkrát získala investičný rating od ratingovej agentúry Fitch Ratings na úrovni BBB- s negatívnym výhľadom a v auguste 2014 od ratingovej agentúry Moody's na úrovni A3 so stabilným výhľadom. V júni 2016 MIB získala rating aj od agentúry S&P na úrovni BBB so stabilným výhľadom.

Celkový splatený vklad SR do základného imania MIB je 21 481 113,06 eur, čo predstavuje 6,86 % splateného základného imania banky (313 053 280,55 eur k januáru 2017). Celkové základné imanie banky v súlade so zakladajúcimi dokumentmi predstavuje 1,3 miliardy eur.

Predstaviteľom SR v predstavenstve banky je p. Jozef Kollár.

Kontakt:

Jozef Kollár
podpredseda predstavenstva MIB za SR
International Investment Bank
7, Masha Poryvaeva Street
Moscow 107078
Russian Federation
Tel: +7 (495) 604-73-00
E-mail: jozef.kollar@iibbank.com

Kontakt na európske regionálne zastúpenie MIB:

IIB European Regional Office
Eurovea Central 1 
Pribinova 4 
81109 Bratislava
Tel.: 02 / 3235 3300 
E-mail: bratislava@iibbank.com