Medzinárodná investičná banka (MIB)

Medzinárodná investičná banka (The International Investment Bank - IIB, www.iib.int) bola založená v roku 1970 a sídli v Budapešti. Členskými štátmi MIB sú Bulharská republika, Česká republika, Kubánska republika, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika a Vietnamská socialistická republika.

MIB poskytuje strednodobé a dlhodobé financovanie pre projekty na podporu ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja členských štátov.

MIB má investičný rating od ratingovej agentúry Fitch Ratings na úrovni A- so stabilným výhľadom, od ratingovej agentúry Moody's na úrovni A3 so stabilným výhľadom a od agentúry S&P na úrovni A- so stabilným výhľadom.

Celkový splatený vklad SR do základného imania MIB je 21 481 113,06 eur, čo predstavuje 6,42 % splateného základného imania banky (381 mil. eur). Celkové základné imanie banky v súlade so zakladajúcimi dokumentmi predstavuje 2 miliardy eur.

Predstaviteľom SR v predstavenstve banky je p. Jozef Kollár.


Kontakt

Jozef Kollar
First Deputy Chairperson
International Investment Bank
Budapest, Fő utca 1,
H-1011, Hungary
E-mail: mail@iibbank.com
www.iib.int

Facebook LinkedIn Twitter