Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2005

aktualizované dňa: 13. 07. 2005


v mil. Sk
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac marec 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 7.3. 8.3. 9.3.
Príjmy spolu 257 226,0 41727,5 42048,1 42106,3 42675,4 42943,9 43357,8 43526,7
v tom:
1. daňové 201 993,4 36236,1 36533,2 36419,2 36502,8 36756,6 37131,5 37268,9
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 386,6 448,6 504,6 572,2 727,3 933,8 1 126,2
daň z príjmov PO 30 066,1 4 105,0 4 138,5 4 158,6 4 173,0 4 184,5 4 227,4 4 240,7
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 237,1 1 258,6 1 258,6 1 271,5 1 272,6 1 274,2 1 277,6
DPH 117 338,7 22212,7 22380,0 22178,3 22158,0 22225,4 22341,4 22260,3
spotrebné dane 45 371,2 7 359,0 7 361,2 7 363,0 7 363,9 7 369,6 7 370,9 7 373,6
2. nedaňové 15 613,8 2 164,1 2 187,0 2 353,9 2 839,3 2 853,7 2 892,0 2 922,4
3. granty a transfery 39 618,8 3 327,3 3 327,9 3 333,2 3 333,3 3 333,6 3 334,3 3 335,4
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 266,9 3 266,9 3 266,9 3 267,0 3 266,9 3 267,2 3 267,2
Výdavky spolu 318 749,9 44268,8 44780,9 45447,6 47145,6 49006,4 50289,1 51428,2
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 42938,2 43317,1 43979,2 45568,2 47278,2 49677,7
kapitálové výdavky 41 766,2 1 330,6 1 463,8 1 468,4 1 577,4 1 728,2 1 750,5
Schodok -61 523,9 -2541,3 -2732,8 -3341,3 -4470,2 -6062,5 -6931,3 -7901,5
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac marec 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
10.3. 11.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3.
Príjmy spolu 257 226,0 43617,6 43939,6 44935,2 44839,5 45071,9 45555,3 43295,3
v tom:
1. daňové 201 993,4 37168,3 37403,9 38236,3 38113,1 38309,6 38437,1 36152,2
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 1 321,2 1 501,5 1 841,6 1 988,9 2 115,4 2 211,3 -228,4
daň z príjmov PO 30 066,1 4 259,5 4 156,5 4 176,6 4 201,1 4 226,2 4 250,7 4 278,7
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 293,2 1 297,5 1 317,8 1 419,0 1 509,2 1 509,9 1 510,9
DPH 117 338,7 21886,0 22032,1 22527,3 22602,7 22 546,9 22 511,7 22 613,4
spotrebné dane 45 371,2 7 410,9 7 412,4 7 412,2 7 414,4 7 416,8 7 418,6 7 438,6
2. nedaňové 15 613,8 3 113,5 3 153,5 3 316,3 3 343,8 3 376,8 3 637,2 3 661,9
3. granty a transfery 39 618,8 3 335,8 3 382,2 3 382,6 3 382,6 3 385,5 3 481,0 3 481,2
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 267,3 3 313,2 3 313,2 3 313,2 3 313,2 3 403,5 3 403,5
Výdavky spolu 318 749,9 52003,4 53382,7 54380,5 55522,7 56816,8 58866,3 59098,1
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 50113,9 51367,1 52269,4 53407,7 54701,7 56700,4 56926,3
kapitálové výdavky 41 766,2 1 889,5 2 015,6 2 111,1 2 115,0 2 115,1 2 165,9 2 171,8
Schodok -61 523,9 -8385,8 -9443,1 -9445,3 -10683,2 -11744,9 -13311,0 -15802,8
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac marec 2005
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 29.3. 30.3. 31.3.
Príjmy spolu 257 226,0 42980,8 43661,6 44546,2 46217,5 48455,0 58243,8 65046,3
v tom:
1. daňové 201 993,4 35782,4 36427,8 37236,4 38839,8 40799,6 50466,6 56706,7
z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4 -134,4 17,9 203,5 639,2 1 019,0 1 805,0 3 006,6
daň z príjmov PO 30 066,1 4 328,1 4 451,2 4 632,0 4 886,5 5 511,6 7 461,5 12226,3
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400,0 1 512,3 1 513,1 1 514,9 1 518,0 1 519,8 1 520,0 1 525,3
DPH 117 338,7 21 879,3 22 209,9 22 634,0 23 503,5 23 123,8 28373,6 28606,3
spotrebné dane 45 371,2 7 651,1 7 681,6 7 689,3 7 719,6 9 029,2 10689,0 10694,3
2. nedaňové 15 613,8 3 716,8 3 750,8 3 799,9 3 867,6 4 104,2 4 222,2 4 784,4
3. granty a transfery 39 618,8 3 481,6 3 483,0 3 509,9 3 510,1 3 551,2 3 555,0 3 555,2
- z toho príjmy z rozp. EÚ 26 507,7 3 403,5 3 403,5 3 403,7 3 403,7 3 444,4 3 444,4 3 444,4
Výdavky spolu 318 749,9 59749,4 59933,3 60135,6 60710,5 61862,5 62028,5 62246,7
v tom:
bežné výdavky 276 983,7 57525,8 57707,5 57812,7 58349,8 59456,6 59605,3 59797,7
kapitálové výdavky 41 766,2 2 223,6 2 225,8 2 322,9 2 360,7 2 405,9 2 423,2 2 449,0
Schodok -61 523,9 -16768,6 -16271,7 -15589,4 -14493,0 -13407,5 -3784,7 2 799,6