Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Adresa:
IČO:
Tel.:
Mobil.:
E-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
35528290
052/4467 561
0903 997 004
recepcia@vdz-financie.sk
www.vdz-financie.sk
Bc. Soňa Husovská

Pôsobnosť a kompetencie:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len VDZ VS – Financie) Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) bolo zriadené v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, rozhodnutím ministra financií Slovenskej republiky č. 14/1996 z 5. júna 1996, č. j. 2251/1996-sekr., ktorého prílohou je zriaďovacia listina, s účinnosťou od 1. júla 1996.

VDZ VS – Financie je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojím rozpočtom zapojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly ministerstva.

VDZ VS – Financie je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

V zmysle zriaďovacej listiny v znení príslušných dodatkov je predmetom činnosti organizácie:

  • zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
  • zabezpečenie materiálno-technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy,
  • zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.