Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Adresa:
Tel.:
Mobil.:
E-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
052/4467 561
0903 997 004
recepcia@vdz-financie.sk
www.vdz-financie.sk
Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka

Pôsobnosť a kompetencie:

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len VDZ VS – Financie) Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) bolo zriadené v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, rozhodnutím ministra financií Slovenskej republiky č. 14/1996 z 5. júna 1996, č. j. 2251/1996-sekr., ktorého prílohou je zriaďovacia listina, s účinnosťou od 1. júla 1996.

VDZ VS – Financie je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojím rozpočtom zapojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly ministerstva.

VDZ VS – Financie je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

V zmysle zriaďovacej listiny v znení príslušných dodatkov je predmetom činnosti organizácie:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie kapitoly MF SR
  4. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.