Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2006

aktualizované dňa: 01. 02. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

02.01.

03.01. 

04.01. 

05.01. 

09.01. 

10.01. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

 1 783,9

2 157,6

2 404,4

3 324,0

2 830,3

4 594,9

v tom:
1. daňové

215 657,0

1 614,6

 1 968,9

2 198,0

3 105,7

2 591,2

4 046,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 185,8

 288,5

 392,0

 653,9

 1 144,9

 1 674,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 1 048,2

 1 232,4

 1 263,7

 1 271,7

 1 278,0

 1 283,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

3,0

 6,4

 7,1

 9,7

 12,2

 27,2

DPH

119 997,0

 65,8

 127,0

 211,6

 827,1

 -198,6

 702,4

spotrebné dane

51 914,0

 307,3

 308,1

 314,3

 332,4

 341,8

 345,1

2. nedaňové

14 966,4

 1 69,3

 188,7

 188,5

 199,5

 220,1

 386,7

3. granty a transfery

42 093,6

 17,9

 18,8

19,0

 161,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 0,9

 0,9

 0,9

Výdavky spolu

330 185,1

643,0

640,5

1 123,7

2 735,0

2 996,7

3 427,7

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

3 408,2

kapitálové výdavky

46 776,0

19,5

Schodok/Prebytok

-57 468,1

1 140,9

1 517,1

1 280,7

589,0

 -166,4

1 167,2

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

11.01.

12.01. 

13.01. 

16.01. 

17.01. 

18.01. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

 5 052,9

5 479,7

7 510,3

7 636,6

8 214,9

8 341,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

4 430,0

4 831,9 

6 593,4

6 687,6

7 187,3

 7 229,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

2 081,0

2 401,4

2 681,1

 3 077,8

3 288,1

 3 412,9

daň z príjmov PO

36 181,0

1 265,2

1 274,5 

 1 272,1

 1 226,3

 1 239,1

 1 245,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

31,0

121,5 

198,0

497,8

619,4

 622,6

DPH

119 997,0

686,2

662,6

 2 085,5

1 521,3

 1 619,2

 1 509,7

spotrebné dane

51 914,0

 350,4

350,5

 352,3

358,5

 361,6

 377,1

2. nedaňové

14 966,4

481,3

486,1 

 755,1

787,0

 864,9

 1 091,6

3. granty a transfery

42 093,6

161,6

161,7 

 161,8

 162,0

162,7

 20,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

0,9

0,9 

 0,9

0,9

0,9

 0,9

Výdavky spolu

330 185,1

4 372,7

5 342,0

6 654,9

8 411,7

9 010,4

10 066,7

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

4 353,2

5 273,2 

6 584,5

 8 336,7

 8 920,1

9 966,8

kapitálové výdavky

46 776,0

19,5

68,8 

70,4

 75,0

 90,3

 99,9

Schodok/Prebytok

-57 468,1

680,2

137,7

855,4

-775,1

-795,5

 -1 725,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
19.01. 20.01.  23.01.  24.01.  25.01.  26.01.   
Príjmy spolu

272 717,0

 8 602,2

5 425,2

1 111,8

2 942,9

11 288,6

28 732,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

7 301,2

4 095,7

 -255,1

1 537,8

9 726,1

 26 826,4

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

3 495,5

697,0

779,0

 834,9

891,3

 974,1

daň z príjmov PO

36 181,0

 1 235,5

 1 278,5

 1 299,9

 1 325,5

 1 392,9

 1 541,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

626,7

 628,1

626,9

 628,4

630,3

 634,8

DPH

119 997,0

1 491,4

1 035,0

 -3 510,5

-1 940,6

 3 058,5

15 139,0

spotrebné dane

51 914,0

 388,2

392,2

482,3

 620,0

 2 679,4

 8 459,4

2. nedaňové

14 966,4

 1 117,9

 1 146,3

 1 183,6

 1 221,8

 1 379,2

 1 722,8

3. granty a transfery

42 093,6

 183,1

 183,2

 183,3

 183,3

183,3

 183,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 163,1

 163,1

 163,1

 163,1

163,1

 163,1

Výdavky spolu

330 185,1

10 509,5

12 643,4

14 561,3

14 836,1

15 122,2

15 228,9

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

10 408,9

12 517,8

14 432,4

 14 648,0

 14 933,0

 15 024,7

kapitálové výdavky

46 776,0

100,6

 125,6

 129,0

 188,1

 189,2

 204,2

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-1 907,3

-7 218,2

-13 449,5

 -11 893,2

-3 833,6

 13 503,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
27.01. 30.01.  31.01.   
Príjmy spolu

272 717,0

29 676,4

31 069,4

32 788,8

v tom:
1. daňové

215 657,0

27 731,3

28 846,2

 30 254,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

1 032,9

1 120,6

 1 272,9

daň z príjmov PO

36 181,0

 1 644,0

 1 958,6

 2 856,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

637,2

604,0

 621,2

DPH

119 997,0

15 872,9

16 607,5

16 791,3

spotrebné dane

51 914,0

 8 461,2

 8 468,8

 8 617,3

2. nedaňové

14 966,4

 1761,4

 2 039,5

 2 350,2

3. granty a transfery

42 093,6

 183,7

183,7

 183,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 163,1

163,1

 163,1

Výdavky spolu

330 185,1

15 476,6

17 773,6

20 705,5

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

15 256,4

 17 515,2

 20 409,5

kapitálové výdavky

46 776,0

 220,2

 258,4

 296,0

Schodok/Prebytok

-57 468,1

14 199,8

13 295,8

 12 083,3