Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2017

aktualizované dňa: 03. 11. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017
Príjmy spolu 15 390 147 9 272 003 9 328 782 9 345 638 9 372 482 9 403 193
v tom:
1. daňové 11 530 095 8 001 852 8 056 900 8 073 316 8 099 018 8 123 803
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -71 297 -65 572 -59 043 -48 359 -31 354
daň z príjmov PO 3 143 755 1 974 767 2 010 780 2 012 663 2 014 195 2 015 749

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 136 385 136 541 136 643 136 750 136 680
DPH 5 748 794 4 147 665 4 159 873 4 167 428 4 180 433 4 186 453
spotrebné dane 2 255 390 1 670 395 1 670 395 1 670 414 1 670 603 1 670 656
2. nedaňové 1 161 474 653 811 655 525 655 952 656 976 657 834
3. granty a transfery 2 698 578 616 340 616 357 616 370 616 488 621 556
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 603 030 603 030 603 030 603 030 608 077
Výdavky spolu 17 383 366 10 539 553 10 591 968 10 619 992 10 647 642 10 757 653
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 9 661 309 9 711 674 9 735 084 9 756 374 9 862 717
kapitálové výdavky 2 739 019 878 244 880 294 884 908 891 268 894 936
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 267 550 -1 263 186 -1 274 354 -1 275 160 -1 354 460
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
0910.2017 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 13.10.2017
Príjmy spolu 15 390 147 9 451 654 9 493 175 9 524 042 9 552 139 9 597 654
v tom:
1. daňové 11 530 095 8 162 402 8 199 203 8 225 458 8 251 476 8 288 174
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -5 966 23 995 43 927 63 271 85 110
daň z príjmov PO 3 143 755 2 017 197 2 016 972 2 018 811 2 020 436 2 022 094

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 136 934 137 259 137 585 138 059 141 571
DPH 5 748 794 4 197 697 4 204 077 4 207 988 4 210 178 4 219 564
spotrebné dane 2 255 390 1 670 697 1 670 770 1 670 799 1 670 875 1 670 979
2. nedaňové 1 161 474 659 174 662 609 664 311 665 105 665 586
3. granty a transfery 2 698 578 630 078 631 363 634 273 635 558 643 894
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 616 560 617 822 620 721 622 002 630 327
Výdavky spolu 17 383 366 10 860 214 10 964 079 11 013 240 11 041 423 11 109 063
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 9 959 043 10 051 556 10 088 079 10 115 347 10 163 367
kapitálové výdavky 2 739 019 901 171 912 523 925 161 926 076 945 696
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 408 560 -1 470 904 -1 489 198 -1 489 284 - 1 511 409
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
16.10.2017 17.10.2017 18.10.2017 19.10.2017 20.10.2017
Príjmy spolu 15 390 147 9 622 336 9 650 039 9 677 594 9 701 057 9 696 626
v tom:
1. daňové 11 530 095 8 309 908 8 336 456 8 349 414 8 357 184 8 032 174
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 99 048 106 617 110 963 113 171 - 98 027
daň z príjmov PO 3 143 755 2 018 571 2 019 849 2 021 252 2 023 338 2 025 066

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 144 508 144 811 144 933 144 993 145 011
DPH 5 748 794 4 226 271 4 243 453 4 249 952 4 251 751 4 135 807
spotrebné dane 2 255 390 1 672 457 1 672 562 1 673 007 1 674 632 1 674 824
2. nedaňové 1 161 474 667 254 668 341 682 930 685 560 996 876
3. granty a transfery 2 698 578 645 174 645 242 645 250 658 313 667 576
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 631 583 631 644 631 645 644 690 653 951
Výdavky spolu 17 383 366 11 179 461 11 193 459 11 209 288 11 220 990 11 277 721
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 10 229 477 10 236 624 10 247 199 10 255 862 10 310 826
kapitálové výdavky 2 739 019 949 984 956 835 962 089 965 128 966 895
Schodok/Prebytok - 1 993 219 - 1 557 125 - 1 543 420 - 1531 694 - 1 519 933 - 1 581 095
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
23.10.2017 24.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017
Príjmy spolu 15 390 147 9 794 141 9 856 729 10 036 155 10 534 718 10 599 661
v tom:
1. daňové 11 530 095 8 103 200 8 160 282 8 338 227 8 831 298 8 889 378
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -95 422 - 92 666 - 90 480 -86 879 -84 642
daň z príjmov PO 3 143 755 2 028 588 2 035 363 2 044 673 2 061 943 2 087 673

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 145 034 145 056 145 240 145 268 146 362
DPH 5 748 794 4 199 205 4 242 492 4 306 041 4 708 666 4 735 958
spotrebné dane 2 255 390 1 676 125 1 680 127 1 782 385 1 851 397 1 852 639
2. nedaňové 1 161 474 1 018 104 1 023 590 1 024 385 1 029 854 1 034 004
3. granty a transfery 2 698 578 672 837 672 857 673 543 673 566 676 279
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 659 123 659 123 659 123 659 123 661 799
Výdavky spolu 17 383 366 11 286 246 11 300 294 11 313 639 11 335 697 11 367 095
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 10 318 371 10 331 241 10 340 792 10 349 532 10 378 181
kapitálové výdavky 2 739 019 967 875 969 053 972 847 986 165 988 914
Schodok/Prebytok - 1 993 219 - 1 492 105 - 1 443 565 - 1 277 484 - 800 979 -767 434
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
30.10.2017 31.10.2017
Príjmy spolu 15 390 147 10 648 096 10 754 329
v tom:
1. daňové 11 530 095 8 934 531 9 037 659
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -81 944 -76 363
daň z príjmov PO 3 143 755 2 108 248 2 189 305

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 146 391 146 492
DPH 5 748 794 4 755 490 4 769 078
spotrebné dane 2 255 390 1 854 398 1 855 990
2. nedaňové 1 161 474 1 035 356 1 038 263
3. granty a transfery 2 698 578 678 209 678 407
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 664 029 664 029
Výdavky spolu 17 383 366 11 379 050 11 506 003
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 10 388 277 10 509 119
kapitálové výdavky 2 739 019 990 773 996 884
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -730 954 -751 674
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov