Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2015

aktualizované dňa: 02. 09. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
03.08.15 04.08.15 05.08.15 06.08.15 07.08.15
Príjmy spolu 14 494 921 7 957 186 7 970 720 7 992 759 8 011 311 8 025 134
v tom:
1. daňové 10 037 549 6 077 517 6 090 171 6 106 186 6 121 674 6 133 145
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -17 275 -11 206 -3 994 6 633 30 151
daň z príjmov PO 2 305 081 1 665 569 1 665 645 1 666 690 1 667 423 1 653 858

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 103 637 103 808 104 202 104 506 104 803
DPH 5 254 631 3 043 726 3 049 914 3 057 176 3 060 765 3 061 816
spotrebné dane 2 090 987 1 165 426 1 165 440 1 165 538 1 165 558 1 165 565
2. nedaňové 1 144 220 718 237 718 623 719 927 722 620 724 924
3. granty a transfery 3 313 152 1 161 432 1 161 926 1 166 646 1 167 017 1 167 065
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 146 009 1 146283 1 150 827 1 150 827 1 150 827
Výdavky spolu 17 478 558 9 418 149 9 439 351 9 481 831 9 538 338 9 639 638
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 7 821 877 7 826 544 7 839 775 7 876 636 7 966 261
kapitálové výdavky 2 546 833 1 596 272 1 612 807 1 642 056 1 661 702 1 673 377
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 460 963 - 1 468 631 -1 489 072 -1 527 027 -1 614 504
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
10.08.15 11.08.15 12.08.15 13.08.15 14.08.15
Príjmy spolu 14 494 921 8 039 432 8 066 407 8 087 811 8 128 044 8 141 686
v tom:
1. daňové 10 037 549 6 146 026 6 171 302 6 191 996 6 213 377 6 225 539
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 52 557 71 363 83 985 98 670 112 299
daň z príjmov PO 2 305 081 1 654 389 1 655 458 1 656 132 1 656 962 1 656 260

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 105 033 105 215 105 753 107 010 109 521
DPH 5 254 631 3 051 373 3 056 704 3 063 524 3 065 571 3 062 126
spotrebné dane 2 090 987 1 165 595 1 165 427 1 165 465 1 165 553 1 165 645
2. nedaňové 1 144 220 726 259 727 950 728 653 729 699 731 162
3. granty a transfery 3 313 152 1 167 147 1 167 155 1 167 162 1 184 968 1 184 985
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 150 902 1 150 902 1 150 902 1 168 602 1 168 602
Výdavky spolu 17 478 558 9 724 918 9 803 840 9 836 890 9 907 257 10 013 508
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 8 031 827 8 103 555 8 115 012 8 167 440 8 244 261
kapitálové výdavky 2 546 833 1 693 091 1 700 285 1 721 878 1 739 817 1 769 247
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 685 486 -1´737 433 -1 749 079 -1 779 213 -1 871 822
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
17.08.15 18.08.15 19.08.15 20.08.15 21.08.15
Príjmy spolu 14 494 921 8 173 833 8 193 083 8 199 402 8 055 789 7 949 843
v tom:
1. daňové 10 037 549 6 256 581 6 273 830 6 278 245 6 099 114 5 971 693
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 125 092 128 973 131 496 -50 882 -49 298
daň z príjmov PO 2 305 081 1 657 843 1 659 252 1 662 219 1 664 862 1 666 315

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 111 773 112 341 112 477 112 585 112 615
DPH 5 254 631 3 075 533 3 086 641 3 084 867 3 084 959 2 953 045
spotrebné dane 2 090 987 1 166 496 1 166 988 1 167 221 1 167 368 1 168 588
2. nedaňové 1 144 220 731 946 733 903 735 737 746 494 767 885
3. granty a transfery 3 313 152 1 185 306 1 185 350 1 185 420 1 210 181 1 210 265
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 168 602 1 168 602 1 168 602 1 193 342 1 193 342
Výdavky spolu 17 478 558 10 030 465 10 099 582 10 114 607 10 132 935 10 169 038
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 8 250 356 8 306 426 8 315 826 8 327 931 8 341 664
kapitálové výdavky 2 546 833 1 780 109 1 793 156 1 798 781 1 805 004 1 827 374
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 856 632 -1 906 499 -1 915 205 -2 077 146 -2 219 195
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
24.08.15 25.08.15 26.08.15 27.08.15 28.08.15
Príjmy spolu 14 494 921 8 165 101 8 481 545  8 787 576 9 171 029 9 225 914
v tom:
1. daňové 10 037 549 6 070 979 6 378 815 6 679 686 6 708 371 6 750 137
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -47 370 -44 579 -42 005 -40 320 -37 441
daň z príjmov PO 2 305 081 1 672 247 1 679 559 1 689 717 1 699 580 1 727 224

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 112 656 112 711 112 764 113 274 113 373
DPH 5 254 631 3 026 850 3 223 132 3 436 683 3 452 214 3 462 606
spotrebné dane 2 090 987 1 185 955 1 287 039 1 361 572 1 361 644 1 361 581
2. nedaňové 1 144 220 769 223 777 440 782 426 818 536 829 601
3. granty a transfery 3 313 152 1 324 899 1 325 290 1 325 464 1 644 122 1 646 176
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 307 918 1 308 299 1 308 299 1 625 012 1 627 030
Výdavky spolu 17 478 558 10 231 851 10 259 520 10 279 729 10 323 843 10 338 556
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 8 349 378 8 358 982 8 365 439 8 370 587 8 378 031
kapitálové výdavky 2 546 833 1 882 473 1 900 538 1 914 290 1 953 256 1 960 525
Schodok/Prebytok -2 983 637 -2 066 750 -1 777 975 -1 492 153 -1 152 814 -1 112 642
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
31.08.15
Príjmy spolu 14 494 921 9 318 362
v tom:
1. daňové 10 037 549 6 829 187
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -33 277
daň z príjmov PO 2 305 081 1 784 774

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 113 390
DPH 5 254 631 3 479 117
spotrebné dane 2 090 987 1 361 599
2. nedaňové 1 144 220 842 981
3. granty a transfery 3 313 152 1 646 194
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 627 030
Výdavky spolu 17 478 558 10 398 725
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 8 408 247
kapitálové výdavky 2 546 833 1 990 478
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 080 363
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov