Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2010

aktualizované dňa: 01. 07. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
01.06.10 02.06.10 03.06.10 4.06.10 07.06.10
Príjmy spolu 12 530 994 4 016 462 4 013 826 4 022 692 4 033 743 4 065 657
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 003 876 2 984 334 2 991 902 2 976 920 3 007 592
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -81 762 -79 226 -75 304 -68 986 -59 938
daň z príjmov PO 1 779 888 406 757 382 714 382 169 381 147 380 593

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 68 106 68 298 68 383 68 470 68 557
DPH 4 504 367 1 804 036 1 805 736 1 809 809 1 789 452 1 811 519
spotrebné dane 1 992 688 794 374 794 443 794 467 794 453 794 472
2. nedaňové 626 709 294 025 295 032 296 281 297 226 298 180
3. granty a transfery 3 284 316 718 561 734 460 734 509 759 597 759 885
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 684 071 691 235 691 235 716 167 716 391
Výdavky spolu 16 277 000 6 380 528 6 471 492 6 501 616 6 539 163 6 590 581
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 5 738 452 5 792 839 5 812 748 5 839 293 5 865 732
kapitálové výdavky 2 429 730 642 076 678 653 688 868 699 870 724 849
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 364 066 -2 457 666 -2 478 924 -2 505 420 -2 524 924
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
08.06.10 09.06.10 10.06.10 11.06.10 14.06.10
Príjmy spolu 12 530 994 4 086 389 4 118 277 4 141 321 4 147 070 4 182 014
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 027 359 3 048 748 3 065 611 3 063 047 3 088 315
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -48 151 -29 900 -17 138 -5 882 7 687
daň z príjmov PO 1 779 888 380 576 380 372 380 209 379 530 380 448

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 68 808 69 092 69 546 70 669 71 295
DPH 4 504 367 1 819 205 1 822 276 1 826 063 1 811 849 1 821 960
spotrebné dane 1 992 688 794 525 794 512 794 530 794 473 794 510
2. nedaňové 626 709 299 129 303 348 304 390 306 789 306 781
3. granty a transfery 3 284 316 759 901 766 181 771 320 777 234 786 918
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 716 391 722 584 727 638 733 532 743 084
Výdavky spolu 16 277 000 6 659 965 6 810 350 6 850 740 6 887 482 6 944 881
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 5 914 924 6 057 846 6 091 326 6 118 920 6 167 642
kapitálové výdavky 2 429 730 745 041 752 504 759 414 768 562 777 239
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 573 576 -2 692 073 -2 709 419 -2 740 412 -2 762 867
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
15.06.10 16.06.10 17.06.10 18.06.10 21.06.10
Príjmy spolu 12 530 994 4 220 879 4 237 283 4 259 446 4 221 332 4 253 019
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 110 494 3 123 859 3 139 967 3 100 125 3 127 414
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 14 831 20 418 22 254 5 150 6 878
daň z príjmov PO 1 779 888 380 980 382 062 382 204 380 688 381 793

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 76 690 78 359 78 413 78 429 78 470
DPH 4 504 367 1 831 036 1 833 259 1 847 294 1 826 027 1 850 375
spotrebné dane 1 992 688 794 560 794 726 794 757 794 781 794 843
2. nedaňové 626 709 317 619 320 646 324 422 326 020 327 285
3. granty a transfery 3 284 316 792 766 792 778 795 057 795 187 798 320
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 748 915 748 915 751 079 751 079 754 149
Výdavky spolu 16 277 000 7 029 214 7 096 755 7 127 648 7 146 338 7 156 568
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 6 213 179 6 253 972 6 273 495 6 284 236 6 293 963
kapitálové výdavky 2 429 730 816 035 842 783 854 153 862 102 862 605
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 808 335 2 859 472 -2 868 202 -2 925 006 -2 903 549
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
22.06 1.10 23.06.10 24.06.10 25.06.10 28.06.10
Príjmy spolu 12 530 994 4 280 435 4 282 285 4 105 384 4 291 973 4 724 798
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 154 103 3 144 554 2 966 939 3 136 589 3 540 294
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 8 209 10 093 11 644 12 402 14 571
daň z príjmov PO 1 779 888 385 214 389 071 391 614 385 876 402 001

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 78 514 78 583 78 593 78 700 78 882
DPH 4 504 367 1 871 967 1 856 261 1 664 230 1 810 226 2 085 971
spotrebné dane 1 992 688 795 145 795 489 805 787 834 300 943 769
2. nedaňové 626 709 327 985 333 245 334 021 334 947 350 997
3. granty a transfery 3 284 316 798 347 804 486 804 424 820 437 833 507
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 754 151 760 267 760 267 774 421 787 391
Výdavky spolu 16 277 000 7 193 626 7 214 884 7 231 358 7 253 148 7 269 560
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 6 318 385 6 331 782 6 345 988 6 354 879 6 369 361
kapitálové výdavky 2 429 730 875 241 883 102 885 370 898 269 900 199
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 913 191 -2 932 599 -3 125 974 -2 961 175 -2 544 762
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
29.06.10 30.06.10
Príjmy spolu 12 530 994 4 768 370 4 877 039
v tom:
1. daňové 8 619 969 3 578 134 3 684 562
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 17 492 20 238
daň z príjmov PO 1 779 888 426 217 523 948

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 78 915 79 266
DPH 4 504 367 2 096 647 2 102 074
spotrebné dane 1 992 688 943 752 943 929
2. nedaňové 626 709 351 682 353 801
3. granty a transfery 3 284 316 838 554 838 676
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 792 411 792 411
Výdavky spolu 16 277 000 7 284 112 7 316 324
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 6 376 670 6 387 417
kapitálové výdavky 2 429 730 907 442 928 907
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 515 742 -2 439 284
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov