Dotácia obciam, mestám a vyšším územným celkom na základe uznesenia vlády č. 587/2013