Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2013

aktualizované dňa: 01. 10. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
02.09.13 03.09.13 04.09.13 05.09.13 06.09.13
Príjmy spolu 13 916 196 7 093 614 7 141 843 7 154 435 7 166 674 7 184 840
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 793 062 5 834 386 5 845 691 5 856 696 5 872 806
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 78 707 82 821 88 239 95 266 108 802
daň z príjmov PO 1 943 302 1 393 810 1 415 448 1 416 748 1 417 851 1 418 462

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 124 311 124 482 124 669 124 801 124 795
DPH 4 462 971 2 898 498 2 913 528 2 917 618 2 920 338 2 922 263
spotrebné dane 2 018 465 1 279 767 1 280 129 1 280 435 1 280 452 1 280 492
2. nedaňové 984 666 517 242 524 126 525 367 526 576 527 906
3. granty a transfery 4 019 494 783 310 783 331 783 377 783 402 784 128
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 762 008 762 008 762 008 762 008 762 008
Výdavky spolu

17 001 505

9 255 751

9 308 568

9 319 690

9 344 802

9 391 282

v tom:
bežné výdavky 14 055 212 8 434 733 8 479 308 8 490 181 8 509 361 8 553 384
kapitálové výdavky 2 946 293 821 018 829 260 829 509 835 441 837 898
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 162 137 -2 166 725 -2 165 255 -2 178 128 -2 206 442
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
09.09.13 10.09.13 11.09.13 12.09.13 13.09.13
Príjmy spolu 13 916 196 7 231 288 7 268 207 7 287 387 7 318 182 7 319 540
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 916 775 5 940 388 5 958 043 5 982 076 5 978 472
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 128 675 144 709 158 425 172 369 185 106
daň z príjmov PO 1 943 302 1 419 019 1 420 067 1 410 380 1 419 889 1 420 417

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 125 313 126 536 127 339 127 858 129 029
DPH 4 462 971 2 945 189 2 950 471 2 954 198 2 960 761 2 942 612
spotrebné dane 2 018 465 1 280 583 1 280 607 1 280 698 1 280 715 1 280 820
2. nedaňové 984 666 530 300 531 604 533 114 539 322 539 740
3. granty a transfery 4 019 494 784 213 796 215 796 230 796 784 801 328
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 762 008 773 984 773 984 774 524 779 032
Výdavky spolu

17 001 505 

9 481 074 

9 513 643 

9 538 364 9 579 907 9 634 852
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 8 633 199 8 665 531 8 685 416 8 706 919 8 757 229
kapitálové výdavky 2 946 293 847 875 848 112 852 948 872 988 877 623
Schodok/Prebytok

-3 085 309

-2 249 786   

-2 245 436  

-2 250 977  -2 261 725  -2 315 312
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
16.09.13 17.09.13 18.09.13 19.09.13 20.09.13
Príjmy spolu 13 916 196 7 352 499 7 392 339 7 428 512 7 440 632 7 110 908
v tom:
1. daňové 8 912 036 6 010 020 6 035 138 6 058 072 6 065 011 5 734 167
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 198 035 203 357 206 063 208 073 75 972
daň z príjmov PO 1 943 302 1 421 357 1 422 873 1 424 231 1 425 976 1 425 286

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 138 186 140 516 140 606 140 676 140 709
DPH 4 462 971 2 951 063 2 966 906 2 985 659 2 988 247 2 790 012
spotrebné dane 2 018 465 1 280 896 1 280 997 1 281 019 1 281 539 1 281 684
2. nedaňové 984 666 541 102 547 796 555 551 560 427 561 526
3. granty a transfery 4 019 494 801 377 809 405 814 889 815 194 815 215
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 779 032 786 899 792 370 792 669 792 669
Výdavky spolu 17 001 505   9 683 771 9 707 016 9 715 882 9 783 519 9 797 730
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 8 802 835 8 816 595 8 822 032 8 877 712 8 888 249
kapitálové výdavky 2 946 293 880 936 890 421 893 850 905 807 909 481
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 331 272  -2 314 677  -2 287 370  -2 342 887 -2 686 822
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
23.09.13 24.09.13 25.09.13 26.09.13 27.09.13
Príjmy spolu 13 916 196 7 161 675 7 295 754 7 363 874 7 808 755 7 849 939
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 779 722 5 899 683 5 945 955 6 389 146 6 428 641
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 77 860 80 330 82 676 85 931 88 014
daň z príjmov PO 1 943 302 1 427 604 1 434 325 1 444 902 1 463 047 1 488 159

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 140 743 140 832 140 899 140 955 141 005
DPH 4 462 971 2 831 198 2 939 719 2 935 620 3 221 047 3 232 664
spotrebné dane 2 018 465 1 281 811 1 283 964 1 321 340 1 457 640 1 457 666
2. nedaňové 984 666 566 724 567 917 589 613 591 286 592 719
3. granty a transfery 4 019 494 815 229 828 154 828 306 828 323 828 579
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 792 669 805 555 805 665 805 665 805 672
Výdavky spolu 17 001 505 9 813 937 9 821 200 9 837 558 9 895 972 9 907 372
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 8 892 540 8 898 532 8 903 750 8 910 757 8 917 406
kapitálové výdavky 2 946 293 921 397 922 668 933 808 985 215 989 966
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 652 262 -2 525 447 -2 473 684 -2 087 217 -2 057 433
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
30.09.13
Príjmy spolu 13 916 196 7 945 316
v tom:
1. daňové 8 912 036 6 494 365
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 93 185
daň z príjmov PO 1 943 302 1 536 512

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 141 042
DPH 4 462 971 3 245 404
spotrebné dane 2 018 465 1 457 685
2. nedaňové 984 666 598 915
3. granty a transfery 4 019 494 852 036
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 829 095
Výdavky spolu 17 001 505  9 922 517
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 8 929 234
kapitálové výdavky 2 946 293 993 283
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 977 201
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov