Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

2019

Štyri odporúčania pre Datacentrum (a slovenské IT)

31. október 2019
Podrobnejšie sme sa pozreli na Datacentrum v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PwC v rámci projektu Hodnota za peniaze, ktorým postupne revidujeme verejné výdavky vo verejnej správe, vrátane výdavkov Ministerstva financií SR, pod ktoré Datacentrum patrí. Podľa hodnotenia prevádzkuje Datacentrum systémy efektívne, náklady však môžu byť nižšie...viac

Efektívnejšia lieková politika

8. august 2019
Ministerstvo zdravotníctva sa zaviazalo ušetriť 50 miliónov eur znížením úhrad liekov. Opatrenie nebolo v navrhovanom znení a termíne realizované. Úsporu 40 miliónov však prinesie vývoj na trhu a nové opatrenie o zoskupovaní liekov. Potenciál ďalších úspor na liekoch odhadujeme na 80 až 100 miliónov eur. Tieto úspory umožnia investície do iných opatrení v zdravotníctve s potenciálom priniesť výrazne lepšie výsledky. Opatreniam v zdravotníctve sa podrobne venujeme v revízií výdavkov na zdravotníctvo, ktorej záverečnú správu predstavíme v októbri...viac

Sedem vecí, ktoré potrebujete vedieť o slovenskom pôdohospodárstve (z revízie výdavkov)

15. júl 2019
Slovensko dáva na pôdohospodárstvo zhruba miliardu ročne. Napriek podpore na hektár takmer na úrovni priemeru EÚ zaostávame v produktivite. Dominujú veľké farmy, pre malých môže byť problém dostať sa k pôde kvôli rozdrobenosti vlastníctva. Vidíme potenciál na zefektívnenie úradníckeho aparátu a zlepšenie fungovania štátnych lesov...viac

 

Ako efektívne pomáhame ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti?

8. februára 2019
Domáce aj medzinárodné dáta potvrdzujú medzery v začleňovaní chudobných detí a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. V oblasti vzdelávania sú tieto skupiny častejšie vyčleňované zo štandardnej vzdelávacej dráhy a dosahujú výrazne horšie výsledky ako zvyšok populácie. ...viac