Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2012

aktualizované dňa: 02. 11. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
01.10.12 02.10.12 03.10.12 04.10.12 05.10.12
Príjmy spolu 13 624 720 8 291 990 8 348 347 8 378 278 8 447 302 8 456 397
v tom:
1. daňové 9 227 958 6 248 894 6 284 914 6 293 578 6 307 129 6 315 199
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 114 993 120 000 123 963 129 266 139 794
daň z príjmov PO 1 863 529 1 393 603 1 415 719 1 417 026 1 418 494 1 419 016

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 128 450 128 616 128 668 128 921 128 948
DPH 4 805 336 3 098 325 3 107 048 3 110 115 3 116 613 3 113 575
spotrebné dane 2 061 944 1 478 752 1 478 755 1 479 016 1 479 034 1 479 064
2. nedaňové 795 919 536 644 537 695 538 848 539 697 540 595
3. granty a transfery 3 600 843 1 506 452 1 525 738 1 545 852 1 600 476 1 600 603
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 101 878 1 147 752 1 167 800 1 22 333 1 222 333
Výdavky spolu 17 299 980  11 173 239 11 195 903 11 209 204 11 238 036 11 270 416
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 10 010 551 10 029 860 10 040 905 10 064 879 10 091 236
kapitálové výdavky 2 442 425 1 162 688 1 166 043 1 168 299 1 173 157 1 179 180
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 881 249 -2 847 556 -2 830 926 -2 790 734 -2 814 019
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
08.10.12 09.10.12 10.10.12 11.10.12 12.10.12
Príjmy spolu 13 624 720 8 494 869 8 538 796 8 574 254 8 604 095 8 670 272
v tom:
1. daňové 9 227 958 6 351 788 6 382 373 6 400 094 6 423 827 6 439 738
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 150 024 169 840 184 322 198 330 214 721
daň z príjmov PO 1 863 529 1 419 528 1 420 050 1 419 440 1 420 208 1 419 722

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 129 500 129 701 128 877 132 490 134 011
DPH 4 805 336 3 138 677 3 148 673 3 152 341 3 158 744 3 154 111
spotrebné dane 2 061 944 1 479 255 1 479 298 1 479 299 1 479 234 1 479 652
2. nedaňové 795 919 541 636 543 462 544 564 550 513 551 896
3. granty a transfery 3 600 843 1 601 445 1 612 961 1 629 596 1 629 755 1 678 638
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 223 101  1 234 323 1 250 761 1 250 761 1 299 605
Výdavky spolu 17 299 980  11 307 416 11 382 680 11 423 322 11 441 137 11 509 018
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 10 120 991 10 185 564 10 224 779 10 239 977 10 270 590
kapitálové výdavky 2 442 425 1 186 425 1 197 116 1 198 543 1 201 160 1 238 428
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 812 547 -2 843 884 -2 849 068 -2 837 042 -2 838 746
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
15.10.12 16.10.12 17.10.12 18.10.12 19.10.12
Príjmy spolu 13 624 720 8 724 081 8 761 479 8 779 624 8 786 619 8 664 195
v tom:
1. daňové 9 227 958 6 472 590 6 497 348 6 505 389 6 511 426 6 376 765
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 226 210 233 943 237 271 239 026 104 777
daň z príjmov PO 1 863 529 1 419 899 1 420 464 1 421 037 1 422 107 1 422 888

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 135 816 138 528 138 566 138 626 138 671
DPH 4 805 336 3 166 587 3 180 255 3 184 315 3 187 427 3 186 076
spotrebné dane 2 061 944 1 479 666 1 479 714 1 479 748 1 479 775 1 479 876
2. nedaňové 795 919 553 973 561 738 567 935 568 872 569 486
3. granty a transfery 3 600 843 1 697 518 1 702 393 1 706 300 1 706 321 1 717 944
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 318 194 1 323 049 1 326 879 1 326 879 1 338 447
Výdavky spolu 17 299 980 11 572 641 11 689 503 11 708 905 11 742 847 11 767 768
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 10 321 040 10 426 723 10 436 659 10 462 576 10 471 365
kapitálové výdavky 2 442 425 1 251 601 1 262 780 1 272 246 1 280 271 1 296 403
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 848 560 -2 928 024 -2 929 281 -2 956 228 -3 103 573
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
22.10.12 23.10.12 24.10.12 25.10.12 26.10.12
Príjmy spolu 13 624 720 8 805 807 8 863 873 8 921 158 8 907 240 9 368 945
v tom:
1. daňové 9 227 958 6 451 044 6 457 248 6 511 477 6 480 488 6 933 976
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 106 423 108 773 111 228 113 171 115 619
daň z príjmov PO 1 863 529 1 424 297 1 426 651 1 430 095 1 434 848 1 444 332

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 138 744 138 801 138 793 138 889 139 443
DPH 4 805 336 3 256 935 3 258 113 3 296 579 3 238 882 3 560 517
spotrebné dane 2 061 944 1 480 157 1 480 418 1 490 280 1 510 191 1 629 546
2. nedaňové 795 919 570 055 572 157 575 183 575 001 576 911
3. granty a transfery 3 600 843 1 784 708 1 834 468 1 834 498 1 850 751 1 858 058
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 405 193 1 454 911 1 454 911 1 471 109 1 478 377
Výdavky spolu 17 299 980 11 778 983 11 795 238 11 809 169 11 822 516 11 825 930
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 10 478 530 10 490 309 10 495 702 10 504 547 10 502 006
kapitálové výdavky 2 442 425 1 300 453 1 304 929 1 313 467 1 317 969 1 323 924
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 973 176 -2 931 365 -2 888 011 -2 915 276 -2 456 985
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
29.10.12 30.10.12 31.10.12
Príjmy spolu 13 624 720 9 404 446 9 419 379 9 502 404
v tom:
1. daňové 9 227 958 6 957 485 6 966 446 7 018 116
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 117 355 119 889 123 443
daň z príjmov PO 1 863 529 1 439 922 1 436 641 1 474 304

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 139 475 139 511 139 748
DPH 4 805 336 3 586 471 3 596 026 3 606 093
spotrebné dane 2 061 944 1 629 739 1 629 854 1 630 008
2. nedaňové 795 919 577 579 578 028 592 935
3. granty a transfery 3 600 843 1 869 382 1 874 905 1 891 353
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 489 684 1 494 778 1 511 197
Výdavky spolu 17 299 980 11 836 880 11 853 368 11 968 360
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 10 508 071 10 515 007 10 618 183
kapitálové výdavky 2 442 425 1 328 809 1 338 361 1 350 177
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 432 434 -2 433 989 -2 465 956
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov