Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pramene OECD

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní – preklad v slovenskom jazyku: 

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní - aktuálna verzia:

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní - pôvodná verzia:

I. časť- publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997

II. časť – publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 20/1999

III. časť – publikovaná vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2002