Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2012

aktualizované dňa: 04. 06. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
02.05.12 03.05.12 04.05.12 07.05.12 09.05.12
Príjmy spolu 13 624 720 3 810 423 3 817 786 3 789 435 3 771 583 3 764 982
v tom:
1. daňové 9 227 958 3 048 678 3 043 063 3 011 729 2 992 241 2 982 669
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 18 770 17 388 10 166 10 074 15 705
daň z príjmov PO 1 863 529 794 841 785 821 759 672 733 565 708 619

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 73 310 73 375 73 481 73 863 74 000
DPH 4 805 336 1 514 490 1 519 179 1 521 059 1 527 338 1 536 909
spotrebné dane 2 061 944 627 441 627 462 627 496 627 533 627 551
2. nedaňové 795 919 222 642 225 936 228 849 230 466 232 704
3. granty a transfery 3 600 843 539 105 548 787 548 857 548 876 549 609
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 530 468 540 040 540 040 540 040 540 425
Výdavky spolu 17 299 980 5 368 810 5 401 148 5 436 692 5 477 572 5 564 625
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 4 938 398 4 961 999 4 992 320 5 030 686 5 111 827
kapitálové výdavky 2 442 425 430 412 439 149 444 372 446 886 452 798
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 558 387 -1 583 362 -1 647 257 -1 705 989 -1 799 643
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
10.05.12 11.05.12 14.05.12 15.05.12 16.05.12
Príjmy spolu 13 624 720 3 835 675 3 829 103 3 901 667 3 947 147 3 960 277
v tom:
1. daňové 9 227 958 2 970 081 2 950 885 2 998 543 3 028 439 3 040 261
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 11 883 9 823 26 659 37 744 44 700
daň z príjmov PO 1 863 529 690 777 674 516 675 288 675 551 675 328

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 75 570 76 778 77 707 81 495 84 587
DPH 4 805 336 1 544 501 1 542 468 1 568 980 1 583 702 1 585 675
spotrebné dane 2 061 944 627 443 627 380 627 387 627 414 627 430
2. nedaňové 795 919 233 755 239 696 256 444 271 992 273 275
3. granty a transfery 3 600 843 631 839 638 522 646 680 646 716 646 741
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 622 570 629 140 637 134 637 134 637 134
Výdavky spolu 17 299 980  5 602 834 5 618 094 5 698 952 5 755 451 5 814 478
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 5 144 266 5 158 433 5 236 841 5 286 217 5 335 784
kapitálové výdavky 2 442 425 458 568 459 661 462 111 469 234 478 694
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 767 159 -1 788 991 -1 797 285 -1 808 304 -1 854 201
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
17.05.12 18.05.12 21.05.12 22.05.12 23.05.12
Príjmy spolu 13 624 720 3 967 781 3 786 558 3 839 713 3 870 339 3 884 771
v tom:
1. daňové 9 227 958 3 037 362 2 841 353 2 893 611 2 913 026 2 926 040
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 46 569 -83 606 -82 025 -81 080 -80 149
daň z príjmov PO 1 863 529 675 865 675 296 675 964 677 403 678 722

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 84 682 84 734 84 721 84 733 84 832
DPH 4 805 336 1 580 246 1 514 760 1 564 770 1 581 371 1 591 902
spotrebné dane 2 061 944 627 455 627 614 627 621 628 031 628 162
2. nedaňové 795 919 274 404 275 196 275 888 280 901 282 245
3. granty a transfery 3 600 843 656 015 670 009 670 214 676 412 676 486
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 646 340 660 290 660 449 666 626 666 626
Výdavky spolu 17 299 980 5 832 009 5 856 906 5 870 891 5 894 173 5 913 707
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 5 348 235 5 359 720 5 365 547 5 383 932  5 396 571
kapitálové výdavky 2 442 425 483 774 497 186 505 344 510 241 517 136
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 864 228 -2 070 348 -2 031 178 -2 023 834 -2 028 936
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
24.05.12 25.05.12 28.05.12 29.05.12 30.05.12
Príjmy spolu 13 624 720 3 834 003 3 759 643 4 209 713 4 244 784 4 288 519
v tom:
1. daňové 9 227 958 2 871 672 2 783 107 3 196 669 3 230 997 3 250 848
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -78 059 -77 033 -74 305 -72 816 -70 144
daň z príjmov PO 1 863 529 683 286 686 244 698 407 706 085 715 519

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 84 942 85 005 85 120 85 216 85 240
DPH 4 805 336 1 521 032 1 403 120 1 690 332 1 715 313 1 721 979
spotrebné dane 2 061 944 637 851 663 092 774 432 774 504 775 528
2. nedaňové 795 919 282 948 283 738 316 245 316 724 316 987
3. granty a transfery 3 600 843 679 383 692 798 696 799 697 063 720 684
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 669 410 682 756 686 554 686 735 710 354
Výdavky spolu 17 299 980  5 928 435 5 975 025 5 987 435 6 016 863 6 027 156
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 5 406 428 5 429 774 5 438 141 5 457 982 5 463 211
kapitálové výdavky 2 442 425 522 007 545 251 549 294 558 881 563 945
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 094 432 -2 215 382 -1 777 722 -1 772 079 -1 738 637

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
31.05.12
Príjmy spolu 13 624 720 4 331 503
v tom:
1. daňové 9 227 958 3 292 416
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -66 801
daň z príjmov PO 1 863 529 750 452

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 85 231
DPH 4 805 336 1 725 112
spotrebné dane 2 061 944 775 694
2. nedaňové 795 919 318 303
3. granty a transfery 3 600 843 720 784
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 710 354
Výdavky spolu 17 299 980 6 491 051
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 5 917 946
kapitálové výdavky 2 442 425 573 105
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 159 548
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov