Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2012

aktualizované dňa: 10. 07. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
01.06.12 04.06.12 05.06.12 06.06.12 07.06.12
Príjmy spolu 13 624 720 4 367 076 4 379 743 4 404 937 4 412 625 4 436 100
v tom:
1. daňové 9 227 958 3 326 255 3 337 902 3 351 068 3 363 756 3 386 092
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -63 402 -59 575 -53 209 -44 503 -25 784
daň z príjmov PO 1 863 529 781 256 781 442 781 711 781 547 782 282

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 85 275 85 441 85 802 85 968 86 107
DPH 4 805 336 1 724 695 1 732 185 1 738 292 1 742 218 1 744 763
spotrebné dane 2 061 944 775 698 775 675 775 734 775 784 775 978
2. nedaňové 795 919 319 997 320 574 321 842 316 785 317 837
3. granty a transfery 3 600 843 720 824 721 267 732 027 732 084 732 171
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 710 354 710 667 721 377 721 377 721 377
Výdavky spolu 17 299 980 6 866 058 6 952 906 6 992 370 7 022 084 7 120 477
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 6 292 319 6 368 602 6 401 765 6 426 877 6 514 788
kapitálové výdavky 2 442 425 573 739 584 304 590 605 595 207 605 689
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 498 982 -2 573 163 -2 587 433 -2 684 377 -2 684 377
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
08.06.12 11.06.12 12.06.12 13.06.12 14.06.12
Príjmy spolu 13 624 720 4 488 204 4 523 279 4 575 151 4 595 446 4 614 994
v tom:
1. daňové 9 227 958 3 406 708 3 439 133 3 464 322 3 483 892 3 502 656
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -5 214 8 900 23 878 38 604 51 272
daň z príjmov PO 1 863 529 782 147 782 713 781 208 779 840 780 194

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 86 891 87 117 87 122 89 567 91 625
DPH 4 805 336 1 744 118 1 761 621 1 773 284 1 774 638 1 778 271
spotrebné dane 2 061 944 776 019 776 031 776 074 776 087 776 136
2. nedaňové 795 919 319 370 321 199 325 816 326 377 327 106
3. granty a transfery 3 600 843 762 126 762 947 785 013 785 177 785 232
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 750 804 751 559 773 559 773 559 773 559
Výdavky spolu 17 299 980 7 183 584 7 199 661 7 211 305 7 238 710 7 310 455
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 6 567 425 6 581 068 6 590 571 6 614 189 6 680 625
kapitálové výdavky 2 442 425 616 159 618 593 620 734 624 521 629 830
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 695 380 -2 676 383 -2 636 154 -2 643 264 -2 695 460
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
15.06.12 18.06.12 19.06.12 20.06.12 21.06.12
Príjmy spolu 13 624 720 4 628 137 4 646 138 4 676 285 4 650 870 4 694 910
v tom:
1. daňové 9 227 958 3 506 899 3 524 092 3 549 176 3 514 593 3 551 781
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 59 038 65 247 67 591 30 728 32 735
daň z príjmov PO 1 863 529 781 045 781 697 783 083 783 964 786 013

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 92 953 94 478 94 498 94 780 94 855
DPH 4 805 336 1 772 539 1 781 306 1 802 280 1 803 170 1 835 689
spotrebné dane 2 061 944 776 178 776 212 776 572 776 797 777 331
2. nedaňové 795 919 335 994 336 639 337 476 338 620 342 403
3. granty a transfery 3 600 843 785 244 785 407 789 633 797 656 800 726
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 773 559 773 559 777 741 785 703 788 714
Výdavky spolu 17 299 980  7 404 860 7 427 159 7 436 794 7 446 487 7 463 830
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 6 770 494 6 789 675 6 795 125 6 800 723 6 813 322
kapitálové výdavky 2 442 425 634 366 637 484 641 669 645 764 650 508
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 776 723 -2 781 021 -2 760 509 -2 795 617 -2 768 920
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
22.06.12 25.06.12 26.06.12 27.06.12 28.06.12
Príjmy spolu 13 624 720 4 375 312 4 595 756 5 065 542 5 098 768 5 150 498
v tom:
1. daňové 9 227 958 3 230 652 3 449 553 3 910 894 3 943 045 3 975 841
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 35 344 37 123 39 409 41 941 45 389
daň z príjmov PO 1 863 529 789 442 797 385 803 473 822 089 844 264

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 94 904 95 104 95 143 95 363 95 760
DPH 4 805 336 1 498 447 1 683 871 1 998 577 2 009 196 2 015 915
spotrebné dane 2 061 944 787 353 810 905 949 117 949 280 949 313
2. nedaňové 795 919 343 902 345 112 346 698 347 730 349 696
3. granty a transfery 3 600 843 800 758 801 091 807 950 807 993 824 961
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 788 714 788 904 795 742 795 742 812 564
Výdavky spolu 17 299 980  7 495 436 7 509 336 7 517 770 7 530 829 7 557 518
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 6 841 503 6 850 917 6 856 575 6 862 537 6 885 952
kapitálové výdavky 2 442 425 653 933 658 419 661 195 668 292 671 566
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 120 124 -2 913 580 -2 452 228 -2 432 061 -2 407 020
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
30.06.12
Príjmy spolu 13 624 720 5 247 628
v tom:
1. daňové 9 227 958 4 039 573
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 52 418
daň z príjmov PO 1 863 529 898 895

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 95 785
DPH 4 805 336 2 016 592
spotrebné dane 2 061 944 949 470
2. nedaňové 795 919 356 248
3. granty a transfery 3 600 843 851 807
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 839 211
Výdavky spolu 17 299 980  7 573 378
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 6 893 234
kapitálové výdavky 2 442 425 680 144
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 325 750
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov