Zúčtovanie a finančné vysporiadanie rozpočtových vzťahov obcí s kapitolou štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2013