Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2007 - 2009

Informácia o návrhu rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2007 až 2009

Rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR tvoria rozpočty úradu ministerstva financií, Správ finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice, Daňového riaditeľstva SR, Colného riaditeľstva SR, DataCentra, Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS Financie Tatranská Lomnica, Štátnej pokladnice a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

Rozpočtové prostriedky kapitoly MF SR na roky 2007 – 2009 sú alokované do dvoch programov kapitoly a do podprogramu medzirezortného programu.

V programe „072 - Výber daní a ciel“ sú rozpočtové prostriedky alokované na ciele programu zamerané na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti výberu ciel a daní s predpokladom uskutočnenia daňovej reformy a na rozvoj daňového a colného informačného systému.

V programe „074 –Tvorba metodiky, riadenia, kontrola a vnútorný audit verejných financií“ sú rozpočtové prostriedky alokované na ciele programu zamerané na zabezpečenie udržateľného rastu ekonomiky, na plnenie pravidiel Paktu stability a rastu, na splnenie Maastrichtských kritérií, na prípravu kvalitných makroekonomických prognóz, na výkon kontrolnej činnosti vo verejných financiách, na vybudovanie informačného systému jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva, kompatibilného s medzinárodnými štandardami a na rozvoj informačných systémov riadenia verejných financií.

V medzirezortnom podprograme „09703 – Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií – MF SR“ sú rozpočtové prostriedky alokované na zabezpečenie realizácie úhrad členského príspevku SR do Svetovej colnej organizácie (WHO).

Medzi prioritné projekty navrhla kapitola MF SR zaradenie výstavby, resp. rekonštrukcie cestných hraničných priechodov na vonkajšej hranici Európskej únie.

 

  • Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2007 až 2009 - aktualizovaná verzia