Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2007 - 2009

Informácia o návrhu rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2007 až 2009

Rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR tvoria rozpočty úradu ministerstva financií, Správ finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice, Daňového riaditeľstva SR, Colného riaditeľstva SR, DataCentra, Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS Financie Tatranská Lomnica, Štátnej pokladnice a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

Rozpočtové prostriedky kapitoly MF SR na roky 2007 – 2009 sú alokované do dvoch programov kapitoly a do podprogramu medzirezortného programu.

V programe „072 - Výber daní a ciel“ sú rozpočtové prostriedky alokované na ciele programu zamerané na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti výberu ciel a daní s predpokladom uskutočnenia daňovej reformy a na rozvoj daňového a colného informačného systému.

V programe „074 –Tvorba metodiky, riadenia, kontrola a vnútorný audit verejných financií“ sú rozpočtové prostriedky alokované na ciele programu zamerané na zabezpečenie udržateľného rastu ekonomiky, na plnenie pravidiel Paktu stability a rastu, na splnenie Maastrichtských kritérií, na prípravu kvalitných makroekonomických prognóz, na výkon kontrolnej činnosti vo verejných financiách, na vybudovanie informačného systému jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva, kompatibilného s medzinárodnými štandardami a na rozvoj informačných systémov riadenia verejných financií.

V medzirezortnom podprograme „09703 – Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií – MF SR“ sú rozpočtové prostriedky alokované na zabezpečenie realizácie úhrad členského príspevku SR do Svetovej colnej organizácie (WHO).

Medzi prioritné projekty navrhla kapitola MF SR zaradenie výstavby, resp. rekonštrukcie cestných hraničných priechodov na vonkajšej hranici Európskej únie.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Kapitola MF SR
  3. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR
  4. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2007 - 2009

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.