Implementácia

Implementačná jednotka Úradu vlády SR v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Jednotka začala svoju činnosť v roku 2017 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a od roku 2018 pôsobí na Úrade vlády SR. Jej výstupom monitorovania sú pravidelné polročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

Kontakt:
Ing. Miriama Letovanec
riaditeľka
02/209 28 274
miriama.letovanec@vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/implementacna-jednotka/