Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hodnotenie investičných projektov

Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Nižšie uvedené materiály predstavujú hodnotenie Ministerstva financií SR k pripravovaným investíciám s projektovými nákladmi vyššími ako 40 mil. eur a v prípade investícií v oblasti informatizácie verejnej správy s projektovými nákladmi vyššími ako 10 mil. eur.

 

Správa o hodnotení investícií

 

 

Hodnotené projekty

Obrana: Akvizícia palebných prostriedkov protivzdušnej obrany – prvá etapa (aktualizácia)

 

Budovy: Koncepcia rozvoja Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (aktualizácia)

 

Doprava/Informatizácia: TTR – redizajn procesu tvorby cestovného poriadku pre lepšie využívanie železničnej infraštruktúry

 

Doprava: D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, technológia tunela Višňové (aktualizácia pred podpisom zmluvy)

 

Informatizácia: Informačný monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2021-2027 (ITMS21+) - aktualizácia

 

Budovy: Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine (aktualizácia č.2)

 

Doprava: R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (aktualizácia pred podpisom zmluvy) 

 

Budovy: Budova Najvyššieho súdu SR

 

Doprava: I/61 Trenčín, preložka (aktualizácia)

 

Doprava: D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica (III. etapa)

 

Budovy: Východoslovenský onkologický ústav

 

Doprava: Modernizácia železničnej trate Poprad – Vydrník (aktualizácia)

 

Budovy: Obnova areálu Rastislavova UNLP

 

Doprava: Nákup 18 ks lôžkových vozňov

 

Doprava: Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa (aktualizácia)

 

Doprava: D3 Oščadnica – Čadca, Bukov (II. etapa)

 

Obrana: Obstarávanie stavby na leteckej základni Sliač

 

Doprava: Modernizácia železničnej trate Hronský Beňadik – Nová Baňa (aktualizácia)

 

Informatizácia: Vybudovanie udržateľného HPC ekosystému na Slovensku

 

Doprava: D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica (tunel Karpaty)

 

Vnútro: Obmena automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie 1B

 

Budovy: Rekonštrukcia Nemocnice Poprad (aktualizácia)

 

Obrana: Akvizícia prostriedkov protivzdušnej obrany (projektový zámer)

 

Informatizácia: Národný plán širokopásmového pripojenia

 

Doprava: Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné (aktualizácia)

 

Budovy: Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

 

Doprava: Vybudovanie diaľkovo ovládaného zabezpečovacieho zariadenia na trati Prešov – Strážske

 

Budovy: Rekonštrukcia Nemocnice Poprad

 

Vnútro: Automatizácia systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

 

Doprava: D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (I. etapa)

 

Budovy: Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač

 

Budovy: Smart Green Hospital Prešov

 

Doprava: R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (aktualizácia)

 

Informatizácia: Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+) – aktualizácia

 

Doprava: Implementácia GSM-R na trati Varín – Košice – Čierna nad Tisou (aktualizácia)

 

Doprava: Nákup 26 ks dieselových motorových jednotiek pre osobnú dopravu

 

Informatizácia: Cloud MIRRI SR

 

Doprava: Preložka cesty I/61 v Trenčíne

 

Informatizácia: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (aktualizácia)

 

Budovy: Národný ústav detských chorôb - koncepcia rozvoja na najbližších 15 rokov

 

Hospodárstvo: Rozvoj strategického územia Valaliky (aktualizácia)

 

Budovy: Reforma súdnej mapy v Bratislave

 

Informatizácia: Digitálna infraštruktúra škôl

 

Informatizácia: Digitálne vybavenie škôl

 

Zdravotníctvo: Rozvoj fakultnej nemocnice Trnava

 

Obrana: Obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (aktualizácia)

 

Zdravotníctvo: Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine (aktualizácia)

 

Doprava: Nákup 5 ks ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu

 

Doprava: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. a II. etapa (aktualizácia)

 

Doprava: ŽSR - Zriadenie a prevádzkovanie kontrolných bodov

 

Informatizácia: Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra

 

Informatizácia: Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte

 

Budovy: Komplexná rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla

 

Doprava: Dopravný uzol Bratislava

 

Informatizácia: Informačný monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2021-2027 (ITMS21+)

 

Informatizácia: Dynamický nákupný systém cloudových služieb

 

Zdravotníctvo: Rozvoj Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

 

Informatizácia: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska (aktualizácia)

 

Informatizácia: Rezortný privátny cloud Ministerstva financií SR

 

Doprava: Modernizácia železničnej trate Hronský Beňadik – Nová Baňa

 

Doprava: Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica

 

Informatizácia: Vybudovanie informačného systému na poskytovanie Leteckých informačných služieb (IS LIS)

 

Informatizácia: Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+)

 

Obrana: Aktualizácia hodnotenia projektu Bojových obrnených vozidiel 8x8

 

Budovy: Zjednotenie priestorov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Budovy: Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky „Čajka“

 

Doprava: Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Tornaľa

 

Doprava: Modernizácia železničnej trate Poprad – Markušovce

 

Doprava: Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné (aktualizácia)

 

Doprava: Poskytovanie mýtnych služieb – opakovanie verejného obstarávania

 

Doprava: Modernizácia železničného koridoru Žilina – Košice – Čierna nad Tisou

 

Obrana: Obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel

 

Doprava: Diaľnica D3, Žilina, Strážov – štátna hranica SR/PR

 

Doprava: R2 Zvolen západ – Zvolen východ

 

Doprava: Modernizácia cesty I/75 Galanta – Nové Zámky, úsek Šaľa – obchvat (aktualizácia č. 2)

 

Výstavba telocviční a školských dvorov na ZŠ (štúdia uskutočniteľnosti)

 

Doprava: Modernizácia železničnej trate Krásno nad Kysucou – štátna hranica SR/ČR (aktualizácia)

 

Doprava: Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou

 

Doprava: Štúdia uskutočniteľnosti I/64 Topoľčany – Žilina, úsek Porúbka - Lietavská Lúčka, obchvat

 

Doprava: ŽSR Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava - Dunajská Streda - Komárno

 

Doprava: Výstavba novej železničnej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom

 

Doprava: Modernizácia cesty I/75 Galanta – Nové Zámky, úsek Šaľa - obchvat

 

Obrana: Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8

 

Zdravotníctvo: Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine

 

Doprava: I/15 Vranov nad Topľou - Stročín

 

Doprava: I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou

 

Doprava: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou - aktualizácia hodnotenia

 

Doprava: Modernizácia cesty I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov, úsek Sabinov – obchvat

 

Kultúra: Národné kultúrne a kongresové centrum

 

Doprava: Modernizácia vozového parku ZSSK - časť 6 - aktualizácia hodnotenia

 

Doprava: I/51 , I/76 Nitra – Kalná nad Hronom – Levice (Šarovce)

 

Doprava: Rýchlostná cesta R1 - Banská Bystrica – Slovenská Ľupča
 
Doprava: D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, technológia tunela

 

Hospodárstvo: Priemyselný park Valaliky

 

Informatizácia: Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server – MV SR

 

Informatizácia: Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server – MO SR

 

Doprava: R2 Šaca – Košické Oľšany - II. etapa (Košice-Juh – Košické Oľšany)

 

Obrana: Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8

 

Obrana: Obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel

 

Doprava: Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa

 

Doprava: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou časť: Krásno nad Kysucou - Čadca (vrátane)

 

Informatizácia: Slovensko v mobile 

 

Obrana: Viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk pre plnenia úloh síl špeciálneho určenia

 

Doprava: Rýchlostná cesta R8 Nitra – križovatka R2

 

Informatizácia: Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server

 

Doprava: Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. a II. etapa (Výstavba križovatky D1 a D4, rozšírenie a rekonštrukcia D1)

 

Doprava: R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou - dodatok k hodnoteniu z júna 2017)

 

Doprava ŽSR: Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

 

Obrana: Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)

 

Doprava: Modernizácia vozového parku ZSSK časti 6 a 7

 

Informatizácia: eCommerce - Zásielky nízkej hodnoty

 

Doprava: ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Zvolen - Fiľakovo

 

Doprava: I/64 Žilina – Topoľčany

 

Doprava:  ŽSR, Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce

 

Doprava: Sanácia mimoriadnej situácie na ceste II/531 Muráň – Muránska Huta
 •  Analýza - 02.10.2020, [pdf, 160  kB]

 

Doprava: Elektronický výber mýta

 

Doprava: Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 3. časť

 

Doprava: Modernizácia ciest I/66, I/67 a I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele

 

Doprava: Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry

 

Doprava:  ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou časť: Hranica SR/ČR – Čadca (mimo)

 

Informatizácia: Zmluva na prevádzku a rozvoj systému Portál finančnej správy (PFS)

 

Informatizácia: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov

 

Úrad vlády SR: Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach - Aktualizované hodnotenie

 

Doprava: Dostavba úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala (tunel Višňové)

 

Doprava: Stavba úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou (tunel Soroška)

 

Informatizácia: Zmluva na prevádzku a rozvoj systému Rozpočtový informačný systém (RIS)

 

Školstvo: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

 

Doprava: ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto

 

Informatizácia: Informačný systém komplexného vybavenia cestujúcich

 

Informatizácia: Vládny cloud – rozšírenie o Komunitný zdravotnícky cloud

 

Informatizácia: Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR

 

Doprava: Modernizácia cesty I/68, Mníšek nad Popradom – Prešov

 

Informatizácia: Atlas pasívnej infraštruktúry

 

Informatizácia: Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti

 

Informatizácia: Centrálny systém súdneho riadenia

 

Informatizácia: Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

 

Informatizácia: Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

 

Informatizácia: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska

 

Informatizácia: Konsolidovaná analytická vrstva

 

Informatizácia: Jednotný informačný systém štatistických údajov

 

Informatizácia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Doprava: Modernizácia elektronickej komunikačnej siete ŽSR

 

Informatizácia: Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne

 

Informatizácia: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2. fáza

 

Informatizácia: Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR

 

Informatizácia: Služby certifikačnej autority pre FS (PKI služby pre FS) a PKI e-Kasa

 

Doprava: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

 

Informatizácia: Systém verejného obstarávania
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 261 kB]

 

Informatizácia: Pamiatkový informačný systém
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 264 kB]

 

Informatizácia: Digitálny ekosystém inklúzie
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 272 kB]

 

Informatizácia: Centrálna API Manažment Platforma
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 264 kB]

 

Informatizácia: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 459 kB]

 

Doprava: Modernizácia cesty I/75 Galanta – Nové Zámky

 

Doprava: Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky

 

Zdravotníctvo: Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

 

Informatizácia: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 268 kB]

 

Informatizácia: Online procesy eZdravia
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 246 kB]

 

Informatizácia: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 294 kB]

 

Doprava: Implementácia TSI TAF/TAP na ŽSR

 

Informatizácia: Informačný systém elektronickej fakturácie
 • Analýza - 19.11.2018, [pdf, 246 kB]

 

Informatizácia: eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 279 kB]

 

Informatizácia: Integrovaný informačný systém Úradu verejného zdravotníctva
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 314 kB]

 

Informatizácia: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 279 kB]

 

Informatizácia: IT projekty Ministerstva vnútra SR (Centrálne komponenty verejnej správy, Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ, Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR)
 • Analýza - 25.7.2018, [pdf, 404 kB]

 

Doprava: Nákup diagnostických vozidiel ŽSR

 

Obrana: Hodnotenie nákupu viacúčelových taktických lietadiel

 

Úrad vlády SR: Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

 

Informatizácia: Hodnota za peniaze projektu ESKO 2

 

Informatizácia: Zabezpečenie kancelárskych softvérových licencií pre štátnu správu

 

Doprava: Modernizácia cesty I/18 a I/74, Lipníky - Ubľa

 

Informatizácia: Stanovisko ÚHP MFSR ku hodnoteniu IT projektov predložených na 6. zasadnutie Riadiaceho výboru PO7 OPII

 

Informatizácia: Zavedenie služieb Platform as a Service

 

Informatizácia: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

 

Informatizácia: Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov

 

Informatizácia: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020

 

Informatizácia: Informačný systém výstavby
 • Analýza - 28.2.2018, [pdf, 499 kB]

 

Doprava: R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce

 

Spravodlivosť: Výstavba väznice v Rimavskej Sobote formou PPP

 

Doprava: R4, Severný obchvat Prešova

 

Informatizácia: Dátová integrácia: Sprístupnenie údajovej základne VS
 • Analýza - 11.12.2017, [pdf, 516 kB]

 

Informatizácia: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa (DCOM+)
 • Analýza - 11.12.2017, [pdf, 529 kB]

 

Obrana: Nákup bojových obrnených vozidiel 8x8 a 4x4
 • Analýza - 15.11.2017, [pdf, 438 kB]

 

Doprava: R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

 

Informatizácia: Informačný systém  Obchodného registra SR
 • Analýza - 12.05.2017, [pdf, 283 kB]

 

Informatizácia: Centrálny ekonomický systém
 • Analýza - 12.05.2017, [pdf, 426 kB]

 

Doprava: Hodnota za peniaze v nákupe rýchlikových vozňov ZSSK
 • Analýza - 05.05.2017, [pdf, 216 kB]

 

Zdravotníctvo:  Nová univerzitná nemocnica v Bratislave