Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Budovy

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach (aktualizácia pred podpisom zmluvy)

 

Koncepcia rozvoja Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (aktualizácia)

 

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine (aktualizácia pred podpisom zmluvy)

 

Prenájom priestorov pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

 

Rekonštrukcia Nemocnice Poprad (aktualizácia pred podpisom zmluvy)

 

FN Žilina – Výstavba nového pavilónu urgentnej medicíny

 

Koncepcia rozvoja Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (aktualizácia)

 

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine (aktualizácia č.2)

 

Budova Najvyššieho súdu SR

 

Východoslovenský onkologický ústav

 

Obnova areálu Rastislavova UNLP

 

Rekonštrukcia Nemocnice Poprad (aktualizácia)

 

Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

 

Rekonštrukcia Nemocnice Poprad

 

Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač

 

Smart Green Hospital Prešov

 

Národný ústav detských chorôb - koncepcia rozvoja na najbližších 15 rokov

 

Reforma súdnej mapy v Bratislave

 

Rozvoj fakultnej nemocnice Trnava

 

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine (aktualizácia)

 

Komplexná rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla

 

Rozvoj Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

 

Zjednotenie priestorov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky „Čajka“

 

Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine

 

Úrad vlády SR - Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach (Aktualizované hodnotenie)

 

Rekonštrukcia a dobudovanie fakúlt STU a UK - Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

 

Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

 

Úrad vlády SR - Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

 

Nová univerzitná nemocnica v Bratislave