Usmernenie č. 3-2013 - U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2013 pre používateľov ISUF