Zoznam verejno-súkromných partnerstiev

Tento zoznam obsahuje projekty realizované ústrednými orgánmi štátnej správy a organizáciami v ich pôsobnosti, ktoré spĺňajú definíciu verejno-súkromných partnerstiev uvedenú v metodickom dokumente Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces (druhé aktualizované vydanie). Ide o projekty, v ktorých súkromný partner zabezpečuje na základe dlhodobej zmluvy verejnú službu alebo verejnú infraštruktúru, pričom nesie riziko dopytu alebo dostupnosti. Z pohľadu Zákona o verejnom obstarávaní sa tieto projekty väčšinou zakladajú na koncesných zmluvách.

1. Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1  sa realizuje na základe zmluvy zo dňa 23. marca 2009, uzavretej medzi súkromným partnerom GRANVIA, a.s. a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. K finančnému uzatvoreniu projektu došlo 27. augusta 2009. Účelom projektu R1 je výstavba a prevádzka/údržba 51,6 kilometrov dlhej rýchlostnej cesty v nitrianskom a banskobystrickom VÚC počas obdobia 30 rokov. Súčasťou projektu je aj severný obchvat Banskej Bystrice. Ide o koncesiu s rizikom dostupnosti na strane koncesionára, v ktorej má súkromný partner (koncesionár) podľa presne stanoveného platobného mechanizmu nárok na platby za dostupnosť. Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené stránke rokovania.sk a na webstránke R1.

Základné údaje o PPP projekte R1:

Účel projektu projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba 51,6 km rýchlostnej cesty v Nitrianskom a Banskobystrickom VÚC
Dátum finančného uzatvorenia 27. august 2009
Verejný partner Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Súkromný partner GRANVIA, a.s.
Dĺžka koncesnej doby 30 rokov
Typ verejno-súkromného partnerstva DBFOM

2. Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice sa realizuje na základe zmluvy zo dňa 20. mája 2016, uzavretej medzi súkromným partnerom Zero Bypass Limited a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. K finančnému uzatvoreniu projektu došlo 20. júna 2016. Účelom projektu D4/R7 je výstavba a prevádzka/údržba diaľničného obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty R7 počas obdobia 30 rokov. Celková dĺžka plánovaných úsekov dosahuje približne 59 kilometrov. Ide o koncesiu s rizikom dostupnosti na strane koncesionára, v ktorej má súkromný partner (koncesionár) podľa presne stanoveného platobného mechanizmu nárok na platby za dostupnosť. Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené stránke rokovania.sk a na webstránke D4/R7. PPP projekt D4/R7 vyhral cenu najlepšej európskej PPP transakcie roka 2016 udeľovanú odborným časopisom Project Finance International (PFI).

Základné údaje o PPP projekte D4/R7

Účel projektu projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba nultého diaľničného obchvatu Bratislavy (D4) a rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou a Holicami
Dátum finančného uzatvorenia 20. jún 2016
Verejný partner Slovenská republika zastúpená Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Súkromný partner Zero Bypass Limited, organizačná zložka
Dĺžka koncesnej doby 30 rokov
Typ verejno-súkromného partnerstva DBFOM