Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam verejno-súkromných partnerstiev

Tento zoznam obsahuje projekty realizované ústrednými orgánmi štátnej správy a organizáciami v ich pôsobnosti, ktoré spĺňajú definíciu verejno-súkromných partnerstiev uvedenú v metodickom dokumente Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces (druhé aktualizované vydanie). Ide o projekty, v ktorých súkromný partner zabezpečuje na základe dlhodobej zmluvy verejnú službu alebo verejnú infraštruktúru, pričom nesie riziko dopytu alebo dostupnosti. Z pohľadu Zákona o verejnom obstarávaní sa tieto projekty väčšinou zakladajú na koncesných zmluvách.


1. Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 

sa realizuje na základe zmluvy zo dňa 23. marca 2009, uzavretej medzi súkromným partnerom GRANVIA, a.s. a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. K finančnému uzatvoreniu projektu došlo 27. augusta 2009. Účelom projektu R1 je výstavba a prevádzka/údržba 51,6 kilometrov dlhej rýchlostnej cesty v nitrianskom a banskobystrickom VÚC počas obdobia 30 rokov. Súčasťou projektu je aj severný obchvat Banskej Bystrice. Ide o koncesiu s rizikom dostupnosti na strane koncesionára, v ktorej má súkromný partner (koncesionár) podľa presne stanoveného platobného mechanizmu nárok na platby za dostupnosť. Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené na stránke rokovania.sk a na webstránke R1.

Základné údaje o PPP projekte R1:
Účel projektu projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba 51,6 km rýchlostnej cesty v Nitrianskom a Banskobystrickom VÚC
Dátum finančného uzatvorenia 27. august 2009
Verejný partner Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Súkromný partner GRANVIA, a.s.
Dĺžka koncesnej doby 30 rokov
Typ verejno-súkromného partnerstva DBFOM

2. Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice

sa realizuje na základe zmluvy zo dňa 20. mája 2016, uzavretej medzi súkromným partnerom Zero Bypass Limited a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. K finančnému uzatvoreniu projektu došlo 20. júna 2016. Účelom projektu D4/R7 je výstavba a prevádzka/údržba diaľničného obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty R7 počas obdobia 30 rokov. Celková dĺžka plánovaných úsekov dosahuje približne 59 kilometrov. Ide o koncesiu s rizikom dostupnosti na strane koncesionára, v ktorej má súkromný partner (koncesionár) podľa presne stanoveného platobného mechanizmu nárok na platby za dostupnosť. Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené na stránke rokovania.sk a na webstránke D4/R7. PPP projekt D4/R7 vyhral cenu najlepšej európskej PPP transakcie roka 2016 udeľovanú odborným časopisom Project Finance International (PFI).

Základné údaje o PPP projekte D4/R7:
Účel projektu projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba nultého diaľničného obchvatu Bratislavy (D4) a rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou a Holicami
Dátum finančného uzatvorenia 20. jún 2016
Verejný partner Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Súkromný partner Zero Bypass Limited, organizačná zložka
Dĺžka koncesnej doby 30 rokov
Typ verejno-súkromného partnerstva DBFOM

3. Koncesia na prevádzku a údržbu Terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA)

sa realizuje na základe zmluvy zo dňa 21. decembra 2018, uzavretej medzi súkromným partnerom TIP Žilina s.r.o. a ŽSR (Železnice Slovenskej republiky). Účelom koncesie je údržba a prevádzka terminálu, ktorý je súčasťou medzinárodného nákladného koridoru Baltic-Adriatic Corridor počas obdobia 30 rokov. Ide o prvý intermodálny terminál v SR, kde sa uplatňuje verejno-súkromné partnerstvo. Terminál je verejne dostupným a umožňuje otvorený a nediskriminačný prístup pre všetkých používateľov. Za využívanie terminálu uhrádza koncesionár koncesný poplatok štátu a súčasne môže vyberať poplatok za poskytovanie služieb od konečných užívateľov. Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené na stránke rokovania.sk (schválenie projektu vládou SR, schválenie kocesnej zmluvy vládou SR a na webstránke TIP ZA

Základné údaje o projekte TIP ZA:
Účel projektu prevádzka a údržba Terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA)
Dátum podpisu koncesnej zmluvy 21. december 2018
Verejný partner Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Súkromný partner TIP Žilina s.r.o.
Dĺžka koncesnej doby 30 rokov
Typ verejno-súkromného partnerstva OM