Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Fiškálny kompakt

Fiškálny kompakt v rámci Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii zakotvuje európske fiškálne pravidlá do národnej legislatívy. Slovensko implementovalo fiškálny kompakt s účinnosťou od januára 2014 novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zo  zákona vyplývajú nové rozpočtové povinnosti, najmä pravidlo vyrovnaného štrukturálneho rozpočtu a aplikácia korekčného mechanizmu v prípade výraznej odchýlky od tohto pravidla.

MFSR zverejňuje dvakrát ročne vyhodnotenie existencie výraznej odchýlky, pričom prvýkrát bolo hodnotenie zverejnené za rok 2013. Vyhodnotenie odchýlky je založené na odhade štrukturálneho salda a doplnené analýzou vývoja upravených výdavkov očistených o príjmové opatrenia (tzv. výdavkového pravidla).

Pravidlo vyrovnaného rozpočtu

Hodnotenie za rok 2020

Hodnotenie za rok 2019 

Hodnotenie za rok 2018 

Hodnotenie za rok 2017

Hodnotenie za rok 2016

Hodnotenie za rok 2015

Hodnotenie za rok 2014

Hodnotenie za rok 2013