Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2011

aktualizované dňa: 02. 09. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
01.08.11 02.08.11 03.08.11 04.08.11 05.08.11
Príjmy spolu 13 147 834 6 624 319 6 666 699 6 679 074 6 700 085 6 709 277
v tom:
1. daňové 8 786 829 4 973 743 5 014 890 5 023 593 5 034 649 5 043 075
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 14 686 18 679 22 856 29 453 39 136
daň z príjmov PO 1 669 475 1 007 499 1 036 339 1 037 018 1 037 383 1 036 958

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 90 487 90 640 90 686 90 988 91 086
DPH 4 652 259 2 692 278 2 700 448 2 704 303 2 708 086 2 707 154
spotrebné dane 2 083 274 1 125 448 1 125 422 1 125 365 1 125 368 1 125 366
2. nedaňové 703 083 460 054 460 840 462 105 463 964 464 704
3. granty a transfery 3 657 922 1 190 522 1 190 969 1 193 376 1 201 472 1 201 498
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 173 252 1 173 616 1 175 985 1 184 006 1 184 006
Výdavky spolu 16 957 773 8 672 401 8 697 060 8 719 479 8 739 090 8 784 925
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 7 670 893 7 681 046 7 700 780 7 716 948 7 755 105
kapitálové výdavky 2 891 587 1 001 508 1 016 014 1 018 699 1 022 142 1 029 820
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 048 082 -2 030 361 -2 040 405 -2 039 005 -2 075 648
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
08.08.11 09.08.11 10.08.11 11.08.11 12.08.11
Príjmy spolu 13 147 834 6 740 505 6 766 903 6 783 094 6 784 138 6 755 284
v tom:
1. daňové 8 786 829 5 065 171 5 090 012 5 104 154 5 096 590 5 060 717
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 52 074 70 464 83 011 95 444 111 442
daň z príjmov PO 1 669 475 1 037 463 1 037 370 1 037 229 1 037 461 1 037 495

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 91 236 91 320 91 448 91 891 92 755
DPH 4 652 259 2 715 567 2 722 025 2 723 373 2 702 688 2 649 881
spotrebné dane 2 083 274 1 125 451 1 125 432 1 125 689 1 125 703 1 125 736
2. nedaňové 703 083 466 854 468 278 470 276 471 255 472 492
3. granty a transfery 3 657 922 1 208 480 1 208 613 1 208 664 1 216 293 1 222 075
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 190 910 1 190 911 1 190 911 1 198 478 1 204 212
Výdavky spolu 16 957 773 8 827 021 8 885 046 8 926 583 8 969 421 9 038 911
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 7 792 452 7 846 736 7 882 780 7 907 202 7 974 258
kapitálové výdavky 2 891 587 1 034 569 1 038 310 1 043 803 1 062 219 1 064 653
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 086 516 -2 118 143 -2 143 489 -2 185 283 -2 283 627
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
15.08.11 16.08.11 17.08.11 18.08.11 19.08.11
Príjmy spolu 13 147 834 6 788 256 6 817 230 6 879 044 6 881 939 6 657 480
v tom:
1. daňové 8 786 829 5 082 616 5 103 919 5 162 663 5 164 073 4 924 905
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 122 219 131 048 134 243 135 846 -4 283
daň z príjmov PO 1 669 475 1 037 395 1 038 150 1 038 908 1 039 675 1 040 411

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 95 941 98 496 98 772 98 985 99 013
DPH 4 652 259 2 654 695 2 663 919 2 718 411 2 717 169 2 617 244
spotrebné dane 2 083 274 1 125 761 1 125 696 1 125 714 1 125 781 1 125 900
2. nedaňové 703 083 473 007 480 625 481 541 482 907 484 550
3. granty a transfery 3 657 922 1 232 633 1 232 686 1 234 840 1 234 959 1 248 025
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 214 371 1 214 371 1 216 457 1 216 457 1 229 515
Výdavky spolu 16 957 773 9 137 830 9 187 750 9 206 256 9 221 056 9 236 711
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 8 056 288 8 098 884 8 112 770 8 121 276 8 129 075
kapitálové výdavky 2 891 587 1 081 542 1 088 866 1 093 486 1 099 780 1 107 636
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 349 574 -2 370 520 -2 327 212 -2 339 117 -2 579 231
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
22.08.11 23.08.11 24.08.11 25.08.11 26.08.11
Príjmy spolu 13 147 834 6 680 297 6 723 134 6 588 712 6 779 144 7 218 337
v tom:
1. daňové 8 786 829 4 945 440 4 986 410 4 834 799 5 019 350 5 432 491
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -1 612 578 2 389 5 041 7 046
daň z príjmov PO 1 669 475 1 041 724 1 044 587 1 049 661 1 060 922 1 066 672

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 99 073 99 358 99 418 99 460 99 613
DPH 4 652 259 2 633 466 2 667 190 2 497 356 2 640 330 2 913 770
spotrebné dane 2 083 274 1 126 164 1 128 064 1 139 331 1 166 824 1 298 613
2. nedaňové 703 083 486 738 488 544 492 975 497 220 502 017
3. granty a transfery 3 657 922 1 248 119 1 248 180 1 260 938 1 262 574 1 283 829
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 229 585 1 229 622 1 242 336 1 243 897 1 265 123
Výdavky spolu 16 957 773 9 250 608 9 263 057 9 282 437 9 300 261 9 318 345
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 8 138 732 8 147 374 8 151 788 8 159 064 8 166 365
kapitálové výdavky 2 891 587 1 111 876 1 115 683 1 130 649 1 141 197 1 151 980
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 570 311 -2 539 923 -2 693 725 -2 521 117 -2 100 008
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
30.08.11 31.08.11
Príjmy spolu 13 147 834 7 257 465 7 343 177
v tom:
1. daňové 8 786 829 5 464 341 5 526 181
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 8 920 13 075
daň z príjmov PO 1 669 475 1 078 187 1 125 687

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 99 660 99 692
DPH 4 652 259 2 932 097 2 942 206
spotrebné dane 2 083 274 1 298 695 1 298 732
2. nedaňové 703 083 508 431 528 890
3. granty a transfery 3 657 922 1 284 693 1 288 106
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 265 976 1 269 297
Výdavky spolu 16 957 773 9 338 005 9 365 397
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 8 174 449 8 180 737
kapitálové výdavky 2 891 587 1 163 556 1 184 660
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 080 540 -2 022 220
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov