Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Investičné metodiky

 Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov 

 

Všeobecné usmernenia:

 

Usmernenie k priorizácii obnov štátnych budov:

 

Usmernenia k obranným projektom:

 

Usmernenia k dopravným projektom:

 

Usmernenia k informatizačným projektom:

 

Usmernenie k environmentálnym projektom:

 

Investičné stratégie

Ministerstvá majú povinnosť vypracovať investičnú stratégiu: (1) metodiku určenia priorít, (2) priorizovaný zoznam projektov, (3) investičný plán. Týka sa tých rezortov, ktoré majú priemerné ročné investície nad 20 mil. eur.

Povinnosť bola schválená Uznesením vlády č. 649/2020 v úlohe C.2 a C.3. Investičný plán majú ministerstvá povinnosť každoročne aktualizovať k 30. máju. Táto povinnosť bola schválená Uznesením vlády č. 577/2021 v úlohe C.2.

Rezort

Zverejnená metodika

Zverejnený investičný plán

MDV SR

áno

áno

MF SR

áno

áno

MH SR

áno

áno

MIRRI SR

áno

áno

MK SR

áno

áno

MO SR

áno

áno (detail v režime utajenia)

MS SR

áno

áno

MŠVVŠ SR

áno

áno

MV SR

áno

-

MZ SR

áno

áno

MŽP SR

áno

áno