Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Investičné metodiky

  Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov 
  • Príloha 6: Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania [17,6 kB]
  • Príloha 7: Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vytvorením záväzku (podpisom zmluvy) [17,4 kB]

 

Všeobecné usmernenia:

 

Usmernenia k obranným projektom:

 

Usmernenia k dopravným projektom:

 

Usmernenia k informatizačným projektom:

 

Usmernenie k environmentálnym projektom:

 

Metodika dopravného modelovania a dopravných prognóz

 

Investičné stratégie

Ministerstvá majú povinnosť vypracovať investičnú stratégiu: (1) metodiku určenie priorít, (2) priorizovaný zoznam projektov, (3) investičný plán. Týka sa tých rezortov, ktoré majú priemerné ročné investície nad 20 mil. eur.

Povinnosť bola schválená Uznesením vlády č. 649/2020 v úlohe C.2 a C.3. Investičný plán majú ministerstvá povinnosť každoročne aktualizovať k 30. máju. Táto povinnosť bola schválená Uznesením vlády č. 577/2021 v úlohe C.2.

Rezort

Zverejnená metodika

Zverejnený investičný plán

MDV SR

áno

áno

MF SR

áno

áno

MH SR

áno

áno

MIRRI SR

áno

áno

MK SR

áno

áno

MO SR

áno

áno (detail v režime utajenia)

MS SR

áno

áno

MŠVVŠ SR

áno

áno

MV SR

áno

-

MZ SR

áno

áno

MŽP SR

áno

áno