Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2010

aktualizované dňa: 03. 01. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
01.12.10 02.12.10 03.12.10 06.12.10 07.12.10
Príjmy spolu 12 530 994 9 594 036 9 620 954 9 654 194 9 666 087 9 706 567
v tom:
1. daňové 8 619 969 7 230 086 7 241 079 7 249 822 7 259 989 7 291 778
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 72 203 75 783 85 981 94 747 106 936
daň z príjmov PO 1 779 888 1 122 224 1 123 279 1 123 834 1 124 901 1 125 683

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 140 078 140 334 140 398 140 486 140 671
DPH 4 504 367 4 083 015 4 089 091 4 087 075 4 087 210 4 105 587
spotrebné dane 1 992 688 1 779 558 1 779 575 1 779 511 1 779 593 1 779 861
2. nedaňové 626 709 644 648 645 244 646 335 647 598 648 546
3. granty a transfery 3 284 316 1 719 302 1 734 631 1 758 037 1 758 500 1 766 243
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 141 062 1 156 320 1 177 230 1 177 230 1 185 031
Výdavky spolu 16 277 000 13 277 174 13 402 083 13 480 805 13 538 539 13 582 460
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 11 448 830 11 557 568 11 621 896 11 646 744 11 672 832
kapitálové výdavky 2 429 730 1 828 344 1 844 515 1 858 909 1 891 795 1 909 628
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 683 139 -3 781 129 -3 826 611 -3 872 452 -3 875 893
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
08.12.10 09.12.10 10.12.10 13.12.10 14.12.10
Príjmy spolu 12 530 994 9 729 936 9 785 049 9 800 797 9 706 644 9 850 646
v tom:
1. daňové 8 619 969 7 312 896 7 339 307 7 348 810 7 252 208 7 282 275
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 122 382 147 892 170 900 67 582 83 490
daň z príjmov PO 1 779 888 1 126 237 1 124 164 1 124 664 1 125 085 1 126 137

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 140 803 141 562 142 636 143 549 144 394
DPH 4 504 367 4 110 530 4 112 895 4 097 839 4 102 890 4 115 173
spotrebné dane 1 992 688 1 779 892 1 779 736 1 779 707 1 780 029 1 780 002
2. nedaňové 626 709 650 686 651 870 653 533 654 666 655 617
3. granty a transfery 3 284 316 1 766 354 1 793 872 1 798 454 1 799 770 1 912 754
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 185 031 1 212 460 1 216 209 1 216 621 1 299 673
Výdavky spolu 16 277 000 13 644 523 13 791 614 13 942 853 14 126 334 14 381 702
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 11 723 850 11 826 664 11 926 429 12 080 184 12 311 977
kapitálové výdavky 2 429 730 1 920 673 1 964 950 2 016 424 2 046 150 2 069 725
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 914 587 -4 006 565 -4 142 056 -4 419 690 -4 531 056
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
15.12.10 16.12.10 17.12.10 20.12.10 21.12.10
Príjmy spolu 11 866 957 9 857 617 9 899 213 9 981 139 9 994 921 9 991 505
v tom:
1. daňové 7 999 424 7 282 273 7 303 910 7 347 063 7 358 415 7 351 264
z toho:
daň z príjmov FO 147 963 92 868 100 736 104 287 107 596 112 007
daň z príjmov PO 1 316 384 1 127 064 1 128 433 1 129 826 1 132 104 1137031

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

134 662 147 632 150 905 150 944 151 046 151 089
DPH 4 394 858 4 101 429 4 106 349 4 144 345 4 149 699 4 132 855
spotrebné dane 1 950 791 1 780 203 1 780 506 1 780 670 1 780 983 1 781 282
2. nedaňové 583 217 661 892 663 401 665 076 666 134 670 599
3. granty a transfery 3 284 316 1 913 452 1 931 902 1 969 000 1 970 372 1 969 642
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 299 871 1 299 993 1 309 595 1 310 395 1 309 521
Výdavky spolu 16 407 000 14 480 238 14 659 189 14 720 091 14 752 371 14 829 870
v tom:
bežné výdavky 13 977 269 12 385 504 12 468 586 12 514 415 12 536 263 12 591 671
kapitálové výdavky 2 429 731 2 094 734 2 190 603 2 205 676 2 216 108 2 238 199
Schodok/Prebytok -4 540 043 -4 622 620 -4 759 976 -4 738 952 -4 757 450 -4 838 365
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
22.12.10 23.12.10 27.12.10 28.12.10 29.12.10
Príjmy spolu 11 866 957 10 043 704  10 037 791 10 459 470 10 776 193 10 805 873
v tom:
1. daňové 7 999 424 7 402 422 7 275 819 7 527 672 7 843 245 7 872 211
z toho:
daň z príjmov FO 147 963 116 072 119 116 122 111 126 427 130 450
daň z príjmov PO 1 316 384 1 143 992 1 155 553 1 164 920 1 174 194 1 188 047

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

134 662 151 377 151 525 151 541 151 719 151 898
DPH 4 394 858 4 172 441 4 003 591 4 218 877 4 409 265 4 419 891
spotrebné dane 1 950 791 1 781 538 1 809 028 1 833 212 1 944 622 1 944 892
2. nedaňové 583 217 671 340 674 384 674 931 675 783 676 479
3. granty a transfery 3 284 316 1 969 942 2 087 588 2 256 867 2 257 165 2 257 183
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 309 521 1 427 027 1 427 027 1 427 027 1 427 027
Výdavky spolu 16 407 000 14 921 402 15 033 120 15 072 037 15 142 718 15 211 383
v tom:
bežné výdavky 13 977 269 12 653 700 12 703 648 12 735 637 12 793 254 12 854 396
kapitálové výdavky 2 429 731 2 267 702 2 329 472 2 336 400 2 349 464 2 356 987
Schodok/Prebytok -4 540 043 -4 877 698 -4 995 329 -4 612 567 -4 366 525 -4 405 510
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
30.12.10 31.12.10
Príjmy spolu 11 866 957 10 847 362 10 900 863
v tom:
1. daňové 7 999 424 7 912 445 7 962 443
z toho:
daň z príjmov FO 147 963 134 357 139 006
daň z príjmov PO 1 316 384 1 217 524 1 257 542

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

134 662 152 193 152 339
DPH 4 394 858 4 426 425 4 431 528
spotrebné dane 1 950 791 1 944 904 1 944 969
2. nedaňové 583 217 677 712 681 307
3. granty a transfery 3 284 316 2 257 205 2 257 113
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 427 027 1 427 027
Výdavky spolu 16 407 000 15 299 786 15 337 011
v tom:
bežné výdavky 13 977 269 12 935 745 12 968 735
kapitálové výdavky 2 429 731 2 364 041 2 368 276
Schodok/Prebytok -4 540 043 -4 452 424 -4 436 148
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov