Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021, verzia 2.0

Zmeny v materiáli Systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021, verzii 2.0 vyplynuli z nasledovného:

  • úpravy a spresnení postupov v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov SR a zohľadnenia podnetov vyplývajúcich z implementačnej praxe a z Usmernenia Úradu pre finančný mechanizmus k finančnému riadeniu na programové obdobie 2014 - 2020;
  • doplnenia a úpravy definícií, povinností a postupov subjektov v rámci implementácie Fondu technickej asistencie a Fondu pre bilaterálne vzťahy;
  • formálnej a štylistickej úpravy textu týkajúceho sa systému účtov;
  • potreby formálnej úpravy textu a opravy chýb v písaní v celom dokumente;
  • úpravy príloh.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Úradom vlády SR v Systéme riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2018. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu sú povinné zapracovať zmeny vykonané v tomto materiáli do všetkých relevantných materiálov v ich zodpovednosti v primeranej lehote.