Dotácia na základe uznesenia vlády č. 90/2014 zo dňa 26.2.2014