Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2006

aktualizované dňa: 02. 06. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- máj  2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
02.05. 03.05.  04.05.  05.05.  09.05.  10.05.   
Príjmy spolu

272 717,0

95 937,2 

97 028,2 

97 513,0 

 97 616,0

97 552,1 

97 743,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

82 419,2 

83 207,5 

83 098,0 

83 182,5

83 084,7 

 83 190,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

- 1 626,5 

- 1 759,0 

- 1 850,8 

 -1 852,0

- 1 698,4 

 -1 685,2

daň z príjmov PO

36 181,0

23 571,6 

24 173,3 

24 041,1 

 23 816,5

23 555,9 

 23 447,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

1 941,8 

1 951,3 

1 951,2 

 1 952,8

1 955,9 

 1 990,7

DPH

119 997,0

41 076,8 

41 377,4 

41 483,8 

 41 789,4

41 786,6 

 41 950,2

spotrebné dane

51 914,0

17 108,6 

17 116,2 

17 122,9 

 17 124,2

17 129,2 

 17 132,0

2. nedaňové

14 966,4

6 615,7 

6 917,7 

6 946,4 

6 964,3

6 979,1 

 7 054,9

3. granty a transfery

42 093,6

6 902,3 

6 903,0 

7 468,6 

 7 469,2

7 488,3 

 7 498,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

6 670,9 

6 670,9 

7 217,2 

 7 217,2

7 226,0 

 7 226,0

Výdavky spolu

330 185,1

98 381,6 

100 019,6 

101 887,8 

 104 325,1

105 844,3 

107 673,4

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

90 954,0 

92 566,2 

94 257,6 

 96 099,1

97 609,1 

 99 392,4

kapitálové výdavky

46 776,0

7 427,6 

7 453,4 

7 630,2 

 8 226,0

8 235,2 

 8 281,0

Schodok/Prebytok

-57 468,1

- 2 444,4 

- 2 991,4 

- 4 374,8 

 -6 709,1

- 8 292,2 

-9 929,7

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
11.05. 12.05.  15.05.  16.05.  17.05.  18.05.   
Príjmy spolu

272 717,0

98 272,5

99 038,9

99 503,7

100 029,5

101 316,9

100 990,1

v tom:
1. daňové

215 657,0

 83 653,7

 84 077,9

 84 119,6

84 558,4

85 767,2

 85 404,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -1 420,8

 -1 222,9

 -981,0

 -838,0

 -797,1

 -770,4

daň z príjmov PO

36 181,0

 23 389,5

 23 349,8

 23 283,9

 23 317,3

 23 048,7

 22 835,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 1 999,5

 2 042,3

 2 130,5

 2 202,8

 2207,7

 2 208,2

DPH

119 997,0

 42 026,8

 42 247,4

 42 021,7

 42 212,9

 43 589,5

 43 412,5

spotrebné dane

51 914,0

 17 299,4

 17 301,1

 17 302,3

 17 300,0

 17 306,3

 17 306,1

2. nedaňové

14 966,4

 7 099,7

 7 441,6

 7 846,4

 7 888,0

 7 943,0

 7 973,0

3. granty a transfery

42 093,6

 7 519,1

 7 519,4

 7 537,7

 7 583,1

 7 606,7

 7 612,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 7 244,1

 7 244,1

 7 253,1

7 297,6

 7 304,6

7 304,6

Výdavky spolu

330 185,1

108 280,2

111 091,5

112 497,0

 113 331,7

116 267,8

116 765,0

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 99 917,0

 102 624,3

 103 823,6

104 630,8

107 451,4

 107 852,3

kapitálové výdavky

46 776,0

 8 363,2

 8 467,2

 8 673,4

 8 700,9

 8 816,4

 8 912,7

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -10 007,7

 -12 052,6

 -12 993,3

 -13 302,2

-14 950,9

 -15 774,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
19.05. 22.05.  23.05.  24.05.  25.05.  26.05.   
Príjmy spolu

272 717,0

98 184,0

98 016,0

99 334,6

99 736,5

 99 209,3

109 290,4

v tom:
1. daňové

215 657,0

 82 522,5

 82 331,0

 82 955,7

 83 087,2

 82 367,5

92 238,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -3 814,1

 -3 761,7

 -3 719,2

-3 697,8

 -3 661,9

 -3 637,0

daň z príjmov PO

36 181,0

 22 777,0

 22 746,5

 22 757,7

 22 634,9

 22 672,0

 22 749,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 210,7

 2 211,8

 2 212,9

 2 216,0

 2 217,3

 2 219,6

DPH

119 997,0

43 629,7

 43 398,0

43 961,4

 43 991,3

 42 610,1

 50 105,3

spotrebné dane

51 914,0

 17 306,0

 17 322,4

 17 326,0

 17 522,7

 18 107,4

 20 377,4

2. nedaňové

14 966,4

 7 995,2

 8 016,6

 8 703,0

 8 804,7

 8 918,6

 9 014,0

3. granty a transfery

42 093,6

 7 666,3

 7 668,4

 7 675,9

 7 844,6

 7 923,2

 8 037,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 7 356,9

 7 356,9

 7 356,9

 7 522,7

 7 599,9

 7 713,4

Výdavky spolu

330 185,1

 117 286,8

119 683,3

120 077,7

120 362,8

120 732,8

121 277,7

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 108 295,9

 110 496,0

 110 823,4

 111 010,6

 111 320,6

 111 496,0

kapitálové výdavky

46 776,0

 8 990,9

 9 187,3

 9 254,3

 9 352,2

 9 412,2

 9 781,7

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -19 102,8

 -21 667,3

 -20 743,1

 -20 626,3

 -21 523,5

 -11 987,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

29.05.

30.05. 

31.05. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

109 789,4

110 492,9

112 114,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

 92 587,2

 93 149,1

 94 436,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -3 629,4

 -3 580,6

 -3 482,1

daň z príjmov PO

36 181,0

 22 794,5

 23 114,5

 24 085,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 219,9

 2 221,4

 2 224,2

DPH

119 997,0

50 394,2 

 50 582,2

 50 794,6

spotrebné dane

51 914,0

 20 383,9

 20 386,0

 20 387,4

2. nedaňové

14 966,4

 9 143,8

 9 285,2

 9 394,6

3. granty a transfery

42 093,6

 8 058,4

 8 058,6

 8 283,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 7 728,7

 7 728,7

 7 839,4

Výdavky spolu

330 185,1

121 674,6

122 745,1

123 814,8

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 111 796,6

 112 794,2

113 717,8

kapitálové výdavky

46 776,0

 9 878,0

 9 950,9

 10 097,0

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -11 885,2

 -12 252,2

 -11 700,1