Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Garantované energetické služby


Čo je Garantovaná energetická služba?

Garantovaná energetická služba (ďalej aj „GES“) pochádza z anglického výrazu Energy Performance Contracting (EPC), je zmluvná dohoda, ktorá umožňuje zvyšovať energickú efektívnosť (napr. budov) a financovať ju z budúcich úspor. Poskytovateľ GES sa zaväzuje vykonať opatrenia na budove (napr. výmena kotolne, okien, zateplenie), ktoré povedú k úspore energie a zároveň garantuje výšku tejto úspory. Prijímateľ GES namiesto platby za energiu platí za garanciu úspor. Benefitom pre prijímateľa GES sú nižšie výdavky na spotrebovávané energie. 

 Grafické znázornenie

GES majú veľa spoločného s PPP projektami (Public Private Partnership). Základným spoločným znakom je spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom. Pri splnení radu podmienok, medzi ktorými dominuje najmä prenos väčšiny rizík projektu na súkromného partnera (poskytovateľa GES), realizujúceho daný projekt, možno GES vyňať zo súvahy verejnej správy. To znamená, že takýto projekt nemá vplyv na maastrichtský dlh počítaný metodikou ESA 2010.


Výhody GES z pohľadu štátu:

  •  Okamžité zhodnotenie verejného majetku, bez potreby verejných zdrojov 
  • Obnova verejných budov v kombinácií so šetrnejším prístupom k životnému prostrediu
  • Investíciu financuje súkromná spoločnosť – poskytovateľ GES, nie verejný subjekt
  • Projektové riziko (nedosiahnutie garantovaných energetických úspor) ostáva na strane poskytovateľa GES
  • Verejný subjekt investíciu spätne spláca iba z ušetrených výdavkov na energie

 Žiadne energetické úspory = žiadne platby