Jednostranné vyhlásenie k automatickej výmene správ podľa jednotlivých štátov (CbCR) (EN/SK verzia)