Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2011

aktualizované dňa: 02. 11. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
03.10.11 04.10.11 05.10.11 06.10.11 07.10.11
Príjmy spolu 13 147 834 8 330 972 8 372 393 8 386 515 8 404 656 8 427 347
v tom:
1. daňové 8 786 829 6 259 222 6 280 244 6 292 950 6 308 924 6 329 482
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 35 496 40 065 45 921 55 660 77 111
daň z príjmov PO 1 669 475 1 290 385 1 292 301 1 294 408 1 295 272 1 295 378

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 109 750 109 896 110 058 110 175 110 175
DPH 4 652 259 3 290 657 3 304 987 3 309 481 3 314 728 3 313 710
spotrebné dane 2 083 274 1 483 163 1 483 216 1 483 283 1 483 282 1 483 296
2. nedaňové 703 083 617 640 622 094 623 412 624 552 626 156
3. granty a transfery 3 657 922 1 454 110 1 470 055 1 470 153 1 471 180 1 471 709
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 433 081 1 448 806 1 448 806 1 449 673 1 450 144
Výdavky spolu 16 957 773 10 889 318 10 908 419 10 935 001 10 970 995 11 059 023
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 9 526 686 9 542 807 9 561 155 9 593 066 9 665 474
kapitálové výdavky 2 891 587 1 362 632 1 365 612 1 373 846 1 377 929 1 393 549
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 558 346 -2 536 026 -2 548 486 -2 566 339 -2 631 676
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
10.10.11 11.10.11 12.10.11 13.10.11 14.10.11
Príjmy spolu 13 147 834 8 468 968 8 499 856 8 518 951 8 540 892 8 585 855
v tom:
1. daňové 8 786 829 6 358 603 6 383 176 6 401 219 6 414 087 6 437 419
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 97 393 110 601 121 584 132 064 143 672
daň z príjmov PO 1 669 475 1 296 099 1 297 029 1 297 343 1 298 001 1 298 836

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 110 300 111 811 112 636 112 829 115 626
DPH 4 652 259 3 321 452 3 330 334 3 336 246 3 337 747 3 342 902
spotrebné dane 2 083 274 1 483 541 1 483 578 1 483 580 1 483 610 1 483 583
2. nedaňové 703 083 637 338 639 952 640 938 642 061 651 540
3. granty a transfery 3 657 922 1 473 027 1 476 728 1 476 794 1 484 744 1 496 896
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 451 363 1 455 044 1 455 044 1 462 962 1 475 110
Výdavky spolu 16 957 773 11 128 263 11 147 268 11 179 229 11 209 354 11 395 607
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 9 724 722 9 739 004 9 768 276 9 793 518 9 971 522
kapitálové výdavky 2 891 587 1 403 541 1 408 264 1 410 953 1 415 836 1 424 085
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 659 295 -2 647 412 -2 660 278 -2 668 462 -2 809 752
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
17.10.11 18.10.11 19.10.11 20.10.11 21.10.11
Príjmy spolu 13 147 834 8 629 465 8 685 633 8 725 853 8 608 726 8 517 806
v tom:
1. daňové 8 786 829 6 475 269 6 515 016 6 554 316 6 422 868 6 327 595
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 152 827 157 773 159 889 21 348 23 964 
daň z príjmov PO 1 669 475 1 299 663 1 300 384 1 301 923 1 301 050 1 302 742

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 116 196 116 851 116 924 117 136 117 177
DPH 4 652 259 3 370 132 3 403 467 3 438 827 3 446 239 3 346 537
spotrebné dane 2 083 274 1 483 645 1 483 729 1 483 928 1 484 267 1 484 342
2. nedaňové 703 083 652 673 653 591 654 323 656 878 657 370
3. granty a transfery 3 657 922 1 501 523 1 517 026 1 517 214 1 528 980 1 532 841
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 479 673 1 495 208 1 495 344 1 495 344 1 499 194
Výdavky spolu 16 957 773 11 427 600 11 438 134 11 522 830 11 540 104 11 557 239
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 9 995 437 10 002 515 10 070 383 10 084 335 10 094 630
kapitálové výdavky 2 891 587 1 432 163 1 435 619 1 452 447 1 455 769 1 462 609
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 798 135 -2 752 501 -2 796 977 -2 931 378 -3 039 433
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
24.10.11 25.10.11 26.10.11 27.10.11 28.10.11
Príjmy spolu 13 147 834 8 563 069 8 797 976 9 162 696 9 189 161 9 241 005
v tom:
1. daňové 8 786 829 6 368 865 6 602 593 6 968 508 6 993 877 7 015 708
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 25 519 28 498 31 060 33 548 36 050
daň z príjmov PO 1 669 475 1 306 216 1 311 190 1 324 101 1 324 069 1 335 513

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 117 206 117 545 118 352 118 616 118 802
DPH 4 652 259 3 372 145 3 581 793 3 782 333 3 804 798 3 812 502
spotrebné dane 2 083 274 1 494 942 1 510 715 1 659 795 1 659 972 1 659 964
2. nedaňové 703 083 661 331 662 090 660 849 661 847 662 276
3. granty a transfery 3 657 922 1 532 873 1 533 293 1 533 339 1 533 437 1 563 021
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 499 194 1 499 320 1 499 320 1 499 320 1 528 727
Výdavky spolu 16 957 773 11 570 730 11 590 933 11 605 281 11 620 761 11 630 302
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 10 103 573 10 112 603 10 122 373 10 129 967 10 136 409
kapitálové výdavky 2 891 587 1 467 157 1 478 330 1 482 908 1 490 794 1 493 893
Schodok/Prebytok -3 809 939 -3 007 661 -2 792 957 -2 442 585 -2 431 600 -2 389 297
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
31.10.11
Príjmy spolu 13 147 834 9 311 388
v tom:
1. daňové 8 786 829 7 077 389
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 39 682
daň z príjmov PO 1 669 475 1 379 135

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 118 825
DPH 4 652 259 3 826 756
spotrebné dane 2 083 274 1 660 112
2. nedaňové 703 083 666 629
3. granty a transfery 3 657 922 1 567 370
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 533 069
Výdavky spolu 16 957 773 11 652 669
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 10 150 035
kapitálové výdavky 2 891 587 1 502 634
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 341 281
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov