Vývoj trhu verejno-súkromných partnerstiev v roku 2017

PPP aj inde ako v doprave

Európske centrum expertízy pre oblasť verejno-súkromných partnerstiev (EPEC) pôsobiace pri Európskej investičnej banke (EIB) každoročne zverejňuje správu o vývoji európskeho trhu verejno-súkromných partnerstiev. Táto výročná štúdia poskytuje kompaktný prehľad o geografickom a sektorálnom rozložení PPP projektov v Európe, ako aj o ich ďalších základných charakteristikách.

Aj keď v roku 2017 došlo k miernemu poklesu počtu uzatvorených PPP projektov, celková hodnota transakcií sa medziročne zvýšila o viac ako 22 percent. Zatiaľ čo v roku 2016 sa finančne uzatvorilo 68 PPP projektov v celkovej hodnote 11,8 miliárd eur, v roku 2017 bolo finančne uzatvorených 42 projektov za 14,4 miliárd eur. K lídrom európskeho trhu v oblasti PPP sa vďaka dynamickému vývoju priradilo aj Turecko, kde celková hodnota uzatvorených projektov za rok 2017 predstavovala šesť miliárd eur. Vďaka projektom finančne uzavretým v roku 2017 sa krajina zároveň stala aj najväčším trhom PPP v rámci Európy podľa hodnoty dojednaných projektov za obdobie posledných piatich rokov (2013-2017).

Aj keď slovenská verejnosť pozná PPP najmä z oblasti cestnej infraštruktúry, na trhoch s dlhoročnou skúsenosťou s verejno-súkromnými partnerstvami je štandardom zastúpenie PPP aj mimo tejto oblasti. V roku 2017 došlo k finančnému uzatvoreniu 10 verejno-súkromných partnerstiev v školstve, v zdravotníctve ich bolo deväť. Medzi projektami, ktoré EPEC vo svojej správe zvlášť vyzdvihuje, môžeme nájsť aj budovanie širokopásmového internetového pripojenia v regiónoch Francúzska, zdravotné strediská v Turecku, ako aj rakúsky projekt výstavby školského centra vo Viedni. Podľa analýzy pipeline-u pripravovaných PPP projektov, možno aj v budúcnosti rátať s rozvojom verejno-súkromných partnerstiev v oblasti školstva, zdravotníctva, bývania a komunitných služieb, ako aj životného prostredia. Skúsenosti z Európy jednoznačne ukazujú, že priestor pre verejno-súkromné partnerstvá existuje v širokom okruhu sektorov.

Celú správu EPEC o vývoji na trhu PPP projektov si môžete prečítať na: