Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vývoj trhu verejno-súkromných partnerstiev

PPP aj inde ako v doprave

Európske centrum expertízy pre oblasť verejno-súkromných partnerstiev (EPEC) pôsobiace pri Európskej investičnej banke (EIB) každoročne zverejňuje správu o vývoji európskeho trhu verejno-súkromných partnerstiev. Táto výročná štúdia poskytuje kompaktný prehľad o geografickom a sektorálnom rozložení PPP projektov v Európe, ako aj o ich ďalších základných charakteristikách.

V roku 2020 došlo k poklesu počtu uzatvorených PPP projektov v porovnaní s rokom 2019, celková hodnota transakcií sa taktiež medziročne znížila a to o približne 27 percent. Zatiaľ čo v roku 2019 sa finančne uzatvorilo 38 PPP projektov v celkovej hodnote 10,8 miliárd eur, v roku 2020 bolo finančne uzatvorených 34 projektov za 7,9 miliárd eur.

Lídrom európskeho trhu v oblasti PPP pokiaľ ide o celkovú hodnotu, sa v roku 2020 stalo Nemecko, kde suma uzatvorených PPP projektov predstavovala 2,8 miliárd eur. V počte uzatvorených PPP projektov v roku 2020 patrilo prvenstvo Francúzsku s 12 PPP projektami.

Aj keď slovenská verejnosť pozná PPP najmä z oblasti cestnej infraštruktúry, na trhoch s dlhoročnou skúsenosťou s verejno-súkromnými partnerstvami je štandardom zastúpenie PPP aj mimo tejto oblasti. Skúsenosti z Európy jednoznačne ukazujú, že priestor pre verejno-súkromné partnerstvá existuje v širokom okruhu sektorov. V roku 2020 došlo k finančnému uzatvoreniu 10 verejno-súkromných partnerstiev v školstve, v sektore kultúry a rekreácie to bolo 6 projektov.

Medzi projektami, ktoré EPEC vo svojej správe zvlášť vyzdvihuje, môžeme nájsť napríklad aj budovanie školského kampusu vo Viedni (The Vienna Schools Campus PPP).

Podľa analýzy pripravovaných PPP projektov, možno aj v budúcnosti rátať s rozvojom verejno-súkromných partnerstiev v oblasti školstva, enviro – projektov, ako aj sektoru dopravy.

Správy EPEC o vývoji na trhu PPP projektov:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Užitočné informácie
  4. Vývoj trhu verejno-súkromných partnerstiev

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.